Listy regionů
18Kvě/150

BOSKOVICE PŘED 70 LETY

Historie. To, co bylo před námi, dávno předtím, než jsme se narodili, než se narodili naši rodiče a prarodiče.

Jak je to zajímavé, poznat, co se stalo kdysi dávno, v dobách, na které se už nikdo z žijících nepamatuje.

Ale je také jiná historie, historie dob, jež ještě pamatují i lidé, kteří dosud žijí mezi námi. Pro děti a mladé lidi, žijící na počátku 21. století, jsou události z let 2. světové války skutečnou historií. A přece ve svém okolí najdeme pamětníky těch dob. Tenkrát byli oni mladí, nebo dokonce prožívali své dětství, právě tak jako my dnes.

Opravdu? Prožívali takové dětství a mládí jako my? Prožili válku. Prožili okupaci naší vlasti, dobu pronásledování a mučení, koncentračních táborů, věznic a poprav. Prožili dobu, kdy jejich maminky nakupovaly na potravinové lístky nepatrné množství potravin – příděl pro rodinu.

Dnešní děti to znají jen z vypravování, z četby nebo filmu. V naší škole se vyučující po léta snaží, přiměřeně věku, žáky o této problematice informovat nejen ve výuce, ale i formou besed a exkurzí, návštěvou výstav a přednášek. V rámci oslav 70. výročí ukončení 2. světové války si žáci 9. ročníku pod vedením p. uč. Jany Svobodové připravili pásmo rozhlasových relací s názvem Boskovice před 70 lety, které přednesli od 27. dubna do 11. května 2015 ve školním rozhlasu, aby se i nejmladší žáci dozvěděli, že válka nebyla záležitostí jen velkých měst, ale osobně se týkala každého člověka žijícího v našem regionu.

Ve dnech 6. a 7. května se pak žáci 8. a 9. tříd mohli setkat s pamětnicí válečné doby, paní Jaroslavou Kovaříkovou z Klubu přátel Boskovic, která jim svými vzpomínkami přiblížila atmosféru v našem městě v posledních dnech války, kdy mnozí lidé prokázali osobní statečnost a přispěli tak k celkem pokojnému osvobození bez zbytečného krveprolití.

Mnoho památek z té doby můžeme najít všude kolem nás. Pamětní desky, pomníky, památná místa a stavby. Upozorňují nás na významné stopy a místa, spjatá s osvobozením, s odbojem našich lidí, s jejich utrpením a touhou po svobodě.

Možná, že o takových místech často ani nevíme, ale přitom je míjíme třeba i cestou do školy, na procházce, na výletě. Víte například, že v naší budově školy byl vojenský lazaret, skladiště válečného materiálu, nebo že zde zasedal v roce 1945 první revoluční národní výbor? Že jména našich padlých spoluobčanů si můžeme přečíst na pamětní desce mezi přízemím a 1. patrem?

A kdyby se vás někdo zeptal, kde je v Boskovicích památník obětem světových válek, museli byste dlouho přemýšlet? A přece kolem něj chodíme, když jdeme na poštu. Tvoří ho jednak sousoší a jednak pamětní desky obětem 1. a 2. světové války. Sousoší z bílého bulharského vápence bylo odhaleno u příležitosti 20. výročí osvobození naší vlasti. Motivem je matka s dítětem, zatímco otec se nevrátil z válečného pole nebo koncentračního tábora. Kolem dokola jsou ještě pozůstatky války – rozvaliny, zničené vesnice, města, což znázorňují balvany rozházené v pozadí na zeleném trávníku. Ideový návrh provedla akademická sochařka Sylva Lacinová - Jílková z Brna a její manžel. Realizaci námětu uskutečnil akademický sochař Stárek z Olomouce. V pozadí sousoší jsou pamětní desky

umístěné v ozdobné zídce. První je věnována obětem 1. světové války, další čtyři obětem 2. světové války.

Nechoďme kolem takových míst nevšímavě! Prohlédněme si je. Seznamme se s nimi! Upomínají na dobu obětí, bez nichž bychom dnes nežili ve svobodné zemi.

Jana Svobodová

ZŠ Boskovice, nám. 9. května

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky