Charitativní koncert Czech Virtuosi a Esther Yoo

Dne 27. května 2015 se za velkého zájmu posluchačů v Evangelickém kostele v Boskovicích pod záštitou místostarostky města Boskovice Jaromíry Vítkové uskutečnil charitativní koncert orchestru Czech Virtuosi a houslistky Esther Yoo. Výtěžek koncertu byl určen pro Centrum denních služeb Emanuel.

Centrum denních služeb Emanuel poskytuje denní pobyt lidem s mentálním postižením a s kombinovaným postižení z Boskovic a okolí. V Centru je zajištěn individuální přístup k uživatelům, podporují se jejich osobnostní vlastnosti, soběstačnost a začleňování do běžného života.

Více než stovka posluchačů tak přišla nejen na výjimečný koncert, ale současně podpořila Centrum denních služeb Emanuel. Zdraví a sociální zázemí nejsou samozřejmostí, proto je důležité vnímat a podporovat ty, kteří potřebují pomoc. Děkujeme všem, kdo podpořili koncert svou účastí.

Děkujeme pracovníkům Centra denních služeb Emanuel, které působí v Boskovicích a Doubravici, za jejich trpělivost a osobní nasazení v poskytování služby potřebným. Poděkování patří také umělcům komorního orchestru Czech Virtuosi pod vedením Jakuba Kleckera a houslistce Esther Yoo. Děkujeme také Jednotě Orel Boskovice a sboru Českobratrské církve evangelické v Boskovicích, Muzeu Boskovicka za podporu, která umožnila uspořádání koncertu.

Za pořadatele

Jaromíra Vítková, Alice Fialová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *