Pro havárie na vodovodech máme krizový plán

Na rozsáhlou havárii vodovodu, při níž se lidé v Praze nakazili pitím vody z vodovodu a vzhledem k častým dotazům novinářů i veřejnosti na to, jak je VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., připravena na podobně rozsáhlou havárii, reagoval generální ředitel VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, Ing. Lubomír Gloc.

„Pro všechny výjimečné situace související s poruchami na vodohospodářském majetku má naše společnost vypracovaný krizový plán,“ uvedl generální ředitel VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, Ing. Lubomír Gloc. Podle něj totiž nikdo nemůže vyloučit, že k jakékoliv havárii, ať již menší nebo větší, dojde.

Krizový plán VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., se skládá ze dvou částí, které při podobné situaci musí fungovat propojeně. První část je zaměřena na práci zaměstnanců poruchové (havarijní) služby, která okamžitě po zjištění problému na dispečerské pracoviště vyjíždí k poruše. Na místě provádí technicko-zabezpečovací činnosti – uzavření vody na havarovaném potrubí, zjišťuje příčiny poruchy a další skutečnosti, například zda nedošlo k nějaké podobné události ještě v blízkém okolí, nehrozí následná ohrožení, škody apod. K zamezení možného fekálního znečištění na zásobovací síti, tedy znečištění pitné vody díky problémům s kanalizací, je desinfekce vody prováděna při opravě přímo ve výkopové jámě. Následně jsou odebírány vzorky vody pro laboratorní rozbory u spotřebitelů v blízkém okolí.

Z důvodu zajištění sterilního prostředí je výjezdová skupina vybavena veškerou technikou sloužící pouze pro opravu poruchy vodovodní sítě. Posádku poruchové služby tvoří přednostně kmenoví zaměstnanci, kteří jsou pro tuto činnost vyškoleni a mají ke své práci také všechny organizační informace a vybavení k bezpečnému označení místa poruchy a pro následující činnosti.

Pokud délka poruchy trvá déle než dvě hodiny, je připraveno náhradní zásobování vodou, například cisternami. „Naší výhodou v podobné situaci je, že jsme velkou společností, která má vlastní laboratoře, má možnost

povolat síly a prostředky, tedy pracovníky, techniku či cisterny i z dalších regionů, kde působíme a jsme schopni je ihned soustředit do postižené lokality,“ doplnil generální ředitel VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., Ing. Lubomír Gloc.

Druhá část krizového plánu je zaměřena především na informovanost vedení obcí, hygieniků, vodohospodářských úřadů a v neposlední řadě taktéž obyvatel.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., která zásobuje pitnou vodou více jak půl milionu obyvatel na jihu Moravy a v kraji Vysočina, vloni řešila desítky poruch na vodovodních řadech. „Jednalo se ale spíš o drobné problémy související však s prasknutím vodovodního potrubí, které byly vyřešeny během několika hodin. Nepamatuji si, že bychom kdy řešili podobně rozsáhlou a závažnou situaci, jako byla v Praze,“ přiblížil Gloc.

Podle něj se VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., snaží podobným problémům v maximální míře předcházet tím, že společně s vlastníky vodohospodářského majetku, tedy svazky měst a obcí či jen samostatnými obcemi, investuje všechny peníze získané z vodného a stočného zpět do oprav tohoto majetku. „Na základě prováděných fyzických průzkumů a znalostí stavu vodovodů a kanalizací jsme, díky množství projektů společně s vlastníky majetku investovali v posledních osmi letech více než 10 miliard korun do oprav a rekonstrukcí vodovodů, kanalizací a dalších vodohospodářských objektů,“ doplnil Gloc. Přesto VAS stále ještě provozuje kolem 10 procent sítě starší 50 let.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *