Stanovisko ke stavbě Sportovní haly na Slovákově ulici v Boskovicích

Dne 23. 6. 2015 má na jednání Zastupitelstva Města Boskovice padnout definitivní rozhodnutí, zda se bude pokračovat ve výstavbě sportovní hlavy na Slovákově ulici, či zda bude tento projekt ukončen. Problematika výstavby vyhovující sportovní haly se v Boskovicích diskutuje již desítky let. První střípky konkrétního řešení této otázky se začaly nadějně skládat ve volebním období v letech 2006 – 2010. Není jistě nepatřičné zmínit skutečnost, že o umístění haly u Základní školy na Slovákově ulici bylo rozhodnuto již v roce 2005, platné stavební povolení existuje od roku 2009. Umístění haly v této, nyní tolik konfliktní lokalitě, schválili také představitelé dvou současných a minulých koaličních politických stran a to ČSSD a KDU-ČSL (místostarostkou za KDU-ČSL byla tehdy nynější místostarostka ing. Vítková). Tyto strany v současné době v tomto stejném místě, výstavbu sportovní haly paradoxně odmítají. Vhodnost výběru této parcely, navíc v těsné návaznosti na kvalitní venkovní sportovní areál, umocňuje možnost realizace celého projektu na městském pozemku za nízkou cenu. Díky stavebnímu propojení se Základní školou na ul. Slovákova a v docházkové dostupnosti řady dalších školských zařízení může být navíc hala využívána i v dopoledních hodinách. Nelze také opomenout, že stále platí závazné rozhodnutí zastupitelstva města o dostavbě sportovní haly v této lokalitě! To jsou jasná a nezpochybnitelná fakta, byť existovaly a stále existují tendence tato fakta znevěrohodnit.

Obyvatelům v okolních ulicích Bílkova a Slovákova se však návrh projektu zejména kvůli obavám ze znehodnocení jejich nemovitostí, ztráty vody ve studních, úbytku zeleně nebo nedostatku parkovacích míst nelíbil. Jejich nespokojenost, společně s nám neznámo čím nebo kým motivovaným odporem další skupiny obyvatel Boskovic vůči stavbě sportovní haly, vyústila v září roku 2013 v historicky první referendum v Boskovicích, které právě tito odpůrci stavby iniciovali. Kvůli nedostatečné účasti však nebyly výsledky referenda pro zastupitelstvo města závazné. O měsíc později představitelé Města Boskovice podepsali smlouvu se zhotovitelem stavby sportovní haly, firmou IMOS Brno, která v listopadu roku 2013 zahájila stavební práce.

V únoru loňského roku však byla stavba zastavena. Zhotovitel narazil na raritní vrstvu černého uhlí a agresivních spodních vod, což potvrdil i hydrogeologický výzkum. Díky těmto skutečnostem, úpravou technologie stavby však dobře řešitelným, došlo ke změně projektu stavby před dokončením a navýšení nákladů na stavbu o 6,5 milionů korun. Odpůrci stavby využili těchto okolností k podání odvolání proti vydanému povolení změny stavby. Díky jedinému včasně podanému odvolání, toto následně projednával Krajský úřad Jihomoravského kraje, který smetl ze stolu 11 ze 14 uvedených námitek jako neopodstatněné. Celé přezkoumání odvolání se navíc protáhlo o tři měsíce, během kterých musel Krajský úřad řešit námitku odvolatele pro podjatost bývalého pana starosty a dalších zaměstnanců Městského úřadu Boskovice. Ani tato námitka odpůrcům neprošla.

Už rok a půl je tedy na zvoleném místě stavby vykopaná několik metrů hluboká díra do země a práce stojí. V projektu již byly proinvestovány nemalé prostředky. V případě zrušení stavby by mohla být podána žaloba na nehospodárné nakládání s finančními prostředky města. Sanace staveniště by navíc přišla zhruba na 7 milionů Kč. Pravděpodobně by k těmto nákladům přibylo jistě nemalé penále od zhotovitele (firma IMOS Brno) za odstoupení od smlouvy. Co je však snad až úsměvné, zastavení stavby napomohlo jaksi mimo plán vyvrátit hlavní obavy obyvatel okolních nemovitostí. Přestože je

v zemi hluboká díra a staveniště je necelé dva roky nezajištěno, nedochází ani k narušení statiky budov ani k úbytku vody ve studních.

Projekt výstavby sportovní haly v Boskovicích není nijak naddimenzovaný. Nejedná se o žádný velkolepý stánek, ale o halu, která naprosto vyhovuje potřebám boskovických klubů a požadavkům soutěží, kterých se tyto kluby účastní. To se o současné situaci, která v Boskovicích panuje, říci nedá. Některé kluby hrají svá soutěžní utkání mimo Boskovice, některé musí před každou sezónou žádat o výjimku ze soutěžních řádů příslušný řídící orgán s rizikem vyloučení ze soutěže! Sportovní hala nezpochybnitelně patří mezi základní vybavení každého města a v Boskovicích podobné sportoviště dlouhodobě chybí. Ukončení současného projektu v sobě nese riziko, že Boskovice se tolik potřebného sportovního zařízení nedočkají v průběhu následujících 10-15 let. Sport je jistě významným fenoménem současné moderní společnosti. Naše město by mělo podporovat sport nejen jako nástroj prevence kriminality, zneužívání návykových látek nebo boje proti obezitě, o které se již hovoří jako o epidemii 21. století, ale i jako již osvědčený prostředek k podpoře výchovy dětí a mladistvých a posilování principů sociálního soužití. Zdá se však, že v Boskovicích je tomu jinak. Záměr vybudování sportovní haly město polarizoval. Namísto věcné diskuse jsme byli často svědky až nevybíravých osobních útoků. Uvědomme si, že zastavení stavby znemožní několika generacím boskovických dětí věnovat se oblíbené sportovní činnosti, realizovat své touhy a představy. Již v současné době není výjimkou, že mladí sportovci odcházejí reprezentovat kluby do jiných měst a dosahují skvělých výsledků na republikové úrovni. Celé generace výborných hráčů, které v Boskovicích vyrostly, jsou dávno pryč a jejich možným nástupcům chybí důstojné zázemí. Pryč je také doba, kdy v celé České republice byly Boskovice známy jako „bašta“ míčových sportů, kterou navštěvovala špičková ligová mužstva v rámci své sportovní přípravy. Tyto přípravné kempy měly také významný ekonomický efekt pro boskovické podnikatele. Stavba sportovní haly by tak jistě pomohla opětovnému pozitivnímu zviditelnění města na sportovní mapě naší republiky.

Nikoliv na závěr a nikoliv okrajově je nutno zmínit, že pokračování výstavby sportovní haly nezatíží dluhem městský rozpočet, neboť stavba bude hrazena z již alokovaných finančních prostředků.

Pevně věříme, že účelové blokování projektu ze strany některých občanů či občanských sdružení dostavbu posledního chybějícího střípku společenské vybavenosti Boskovic nezastaví. Stejně tak věříme, že zastupitelé města na svém zasedání v červnu 2015 nezruší stále platné usnesení o výstavbě haly na ulici Slovákova. Tím dokáží, že mají na zřeteli především budoucí rozvoj našeho města, zlepšování kvality života.

Doufáme, že mládežnické oddíly tak brzy najdou ve sportovní hale na Slovákově ulici důstojný sportovní stánek.

Radek Mazáč

zastupitel, Sportovci pro Boskovice

Jaroslav Dohnálek

zastupitel, ODS

Pavel Vlach

zastupitel, TOP 09

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *