Listy regionů
4Čvn/150

V Židovském obecním domě proběhla vernisáž výstavy Naděje, na červen je plánována studentská konference Svědectvím a dialogem k porozumění.

Židovský obecní dům v Boskovicích se ve středu 27. května 2015 opět zaplnil zájemci o historii zcela nedávnou. Vzpomínalo se na veleúspěšný projekt Naděje z let 2004 – 2005. Studenti zdejšího gymnázia shromáždili podklady a natočili vzpomínky pamětníků na holocaust za Druhé světové války.

Ještě před oficiálním zahájením vernisáže se mnozí zastavovali u devíti panelů na stěnách a živě diskutovali.

Ředitelka Muzea Boskovicka Mgr. Dagmar Hamalová všechny přivítala, jmenovitě pak ředitelku gymnázia Mgr. Alenu Svanovskou a učitelku Mgr. Danu Hrubou se Střední pedagogické školy.

Mgr. Alena Svanovská se ujala slova. Hned na úvod vyjádřila potěšení ze znovu o obnovení projektu naděje v krásných prostorách Židovského obecního domu: „Když projekt v roce 2004 vznikal, nikdo nemyslel, že bude o film a nové panely takový zájem. Za to patří díl autorům. Především Mgr. Světlaně Trefné a žákům, kteří na projektu pracovali.“

Mgr. Dagmar Hamalová: „Na úvodním panelu jsou uvedeni účastníci projektu. Byl tehdy jedním z prvních v rámci ČR, jenž se zabýval tématem holocaustu z pohledu studentů a pamětníků. Je velmi hodnotný, dlouho byl vystaven v synagoze a pro velký zájem zahraničních návštěvníků byl též přeložen do angličtiny. V rámci výstavy se uskuteční 24. června odborná konference v aule gymnázia. Její součástí bude výstava věnovaná MUDr. Leo Eitingerovi (*1912 †1996). Byl to pamětník holocaustu, pocházel z Lomnice u Tišnova. Akce se zúčastní sdružení Post Bellum, jež představí projekt Paměť národa vysílaným na pokračování Českým rozhlasem Plus každou neděli ve dvacet hodin a proběhne beseda s pamětníkem Jaroslavem Petrem z Bystrého u Poličky.“

Projekt Naděje Gymnázia Boskovice stále využívá místní základní škola a střední školy k výuce dějepisu. Mnohé z tvůrců tato badatelská práce poznamenala a nasměrovala v budoucím profesním životě.

Na 24. června 2015 připravuje Mgr. Dana Hrubá se svými studenty zajímavou interaktivní prohlídku boskovické židovské čtvrti.

„S Mgr. Jaroslavou Patlokovou připravujeme na září návštěvu pamětnice válečných událostí paní Evy Morris (*1929) s vnoučaty,“ přiblížila Mgr. Dagmar Hamalová. „Tato dáma žije v současné době v Izraeli.“

Projekt Naděje podpořil Jihomoravský kraj a Ministerstvo kultury.

V druhé části vernisáže se v sále setmělo a na velkoplošné obrazovce se počala odvíjet ukázka ze vzpomínek pamětníků, jež se podařilo natočit v rámci projektu Naděje boskovického gymnázia.

V úvodu cca třicetiminutového dokumentu vzpomínal starý pán na krásných 25 let v Boskovicích: „Mám pěkné vzpomínky na Boskovice.“ Celá reportáž byla zaměřena na vyprávění lidí, kteří v Boskovicích dlouhá léta žili, ale 15. března 1942 museli odejít s transportem Židů do Terezína a poté do nacistických koncentračních táborů a jako zázrakem útrapy v lágrech přežili.

Pamětníci hovořili o židovském hnutí v Evropě, počátcích Hitlerova vlivu, sbližování věřících různých náboženství, mnichovské zradě – kdy došlo k dohodě mezi Hitlerem a britským premiérem Neville Chamberlainem (*1869 †1940) o podstoupení československého území Říši 15. března 1939, o zákazech pro Židy – nesměli po dvacáté hodině ven, nesměli cestovat, nemohli do restaurací, bylo jim dovoleno nakupovat jen po 15. hodině, museli odevzdat jízdní kola, fotoaparáty, nedostávali potravinové lístky atd. O nuceném odchodu z Boskovic transportem do Brna 14. a 15. března 1942, pobytu v Terezíně od 1. dubna 1942, o příjezdu tří tisíc lidí do Osvětimi, třídění, útrapách v lágru – bití, mučení, odpírání spánku, o polském vyhlazovacím táboře Sobiboru, o vraždění v plynových komorách, prohlížení tělesných dutin, zda v nich nemají ukryté šperky, o zrůdných pokusech na lidech doktora Josefa Mengeleho (*1911 †1979), vzpouře vězňů v Sobiboru roku 1943, útěku, skrývání u sedláků, kteří se kvůli tomu vystavovali smrti každý den a připojení ke Svobodově armádě. Před postupující Rudou armádou se nacisté snažili zničit stopy po svých zločinech, vězňové se vydali do Německa na pochod smrti.

Citát z konce dokumentárního filmu ze vzpomínek pamětníků: „Osmého května 1945 skončila druhá světová válka. Přestalo dvanáct dlouhých let nacistického teroru. Podle odhadu zahynulo v koncentračních táborech šest milionů lidí. Po válce se jich do Boskovic z židovské komunity navrátilo jen pár.

Závěrem ředitelka Muzea Boskovicka Mgr. Dagmar Hamalová poděkovala za pozornost: „Téma je to bohužel velmi neradostné, ale film byl studenty natočen skutečně dobře. Součástí dokumentu jsou individuální rozhovory s pamětníky. Věřím, že se dalšími společnými akcemi Muzea Boskovicka, Gymnázia Boskovice a Střední pedagogické školy Boskovice podaří na tento úspěšný projekt navázat.“

Luboš Sušil

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky