Listy regionů
29Čvn/150

Vstříc prázdninám a v září do opravdové velké školy!

Mateřská školka Boskovice pracoviště Lidická se v úterý 16. června 2015 oděla do slavnostního hávu. Veškerá zábradlí byla ozdobena třepetalkami, všude plno dětí s rodiči, veselé štěbetání a hudba se rozléhaly zahradou.

Probíhalo tradiční předprázdninové rozloučení se školou a slavnostní vyřazení dětí, jež v září nastoupí do prvních tříd základní školy.

Ředitelka mateřské školky Mgr. Dagmar Burianová akci zahájila: „Zdravím všechny u nás na Lidické při rozloučení se školním rokem 2014 -2015. Vítám zástupkyni zřizovatele místostarostku Boskovic Ing. Jaromíru Vítkovou a předávám jí slovo.“

„Přišla jsem se s Vámi pozdravit, potěšit. Do všech tří pracovišť školky chodím velmi ráda. Vedení města společně s paní ředitelkou řeší provozní problémy, snažíme se získávat dotace. Vloni jsme otvírali nové přírodní hřiště Na Dolech, letos něco podobného uskutečníme na pracovišti Bílkova. Našim cílem je získat dotaci na přístavbu školky Bílkova a tím navýšit kapacitu pro děti mladší tří let.“

Ing. Jaromíra Vítková dále prozradila, že se nyní chtějí soustředit na modernizaci vybavení všech tří pracovišť, posteskla si, že vše závisí na financích a dále uvedla: „Děkuji paní ředitelce, všem pedagogickým i provozním zaměstnancům za péči, jíž dětem věnují. Všem malým předškoláčkům, kteří nyní odcházejí přeji, aby příští školní rok začali v základní škole s odvahou a byli spokojeni i tam.“

Ředitelka Mgr. Dagmar Burianová poté udělila organizační pokyny. Připomenula, že odpoledne bude mít dvě části. Jednu slavnostnější s rozloučením a druhá bude zábavná s plněním šesti úkolů, za něž dostanou drobné odměny. Byla připravena i bohatá tombola, všichni si mohli v průběhu akce zakoupit losy.

Mgr. Dagmar Burianová závěrem uvedla: „Děkuji všem rodičům za vstřícnost během školního roku, sponzorům za příspěvky, zaměstnancům za dobrou práci. Všem hezké prázdniny a dovolenou s dětmi.“

Statutární zástupkyně ředitelky pro pracoviště Lidická Michaela Krejčířová odmoderovala půvabná pohybová a taneční vystoupení dětí, někteří předvedli, co se naučili ve hře na dřevěnou píšťalku a pak již nastal všemi očekávaný akt „vyřazení absolventů“. Na úvod přednesla krátkou zdravici: „Přeji rodičům pevné nervy a trpělivost, čeká vás Velká životní změna. Dětem pak, aby měly ve škole štěstí na dobré učitele, kamarády a aby měly radost z nových dovedností, jež tam získají.“

Prvními, kteří nastoupili před rodiče, byli „absolventi“ ze třídy Sluníčka, celkem sedm dětí. Všichni dostali vysvědčení a medaili, pak nezbytné foto a vstříc prázdninám je vyprovodil potlesk rodičů.

Ze třídy Berušky se předvedlo též sedm dětí. Opět dostali vysvědčení, při odchodu je vyprovázelo cvakání fotoaparátů a potlesk.

Totéž se opakovalo u třídy Kopretinek s tím rozdílem, že tam byl vyřazen jen jediný chlapeček.

Třídu Skřivánci reprezentovali jen dva hoši. I ti dostali vysvědčení a památkou na významný životní předěl jim budou fotografie.

Ze třídy Kuřátka bylo slavnostně vyřazeno sedm, ze Včeliček čtyři děti. Nejvíce vyřazených měla poslední třída Motýlci, celkem deset dětí. I zde se celý slavnostní ceremoniál předávání vysvědčení opakoval i s nezbytným fotografováním.

Po ukončení malé slavnosti pozvala Michaela Krejčířová drobotinu a rodiče k soutěžení na šesti stanovištích rozmístěných po celé zahradě i na ploše dopravního hřiště. Děti se mohly vyřádit při střílení vodní pistolí na kelímek, chytání myšky na provázku, hodu míčkem do medvědí tlamy, jízdě na koloběžkách a odrážedlech kolem rybníka, při slalomu, házení kroužků na cíl a při chůzi pavoučí sítí.

Na všechny čekala bohatá tombola sestavená z hraček a drobné občerstvení.

„Přejeme Vám příjemné odpoledne, ať se Vám u nás na pracovišti Lidická líbí,“ zakončila první část milého setkání statutární zástupkyně ředitelky Michaela Krejčířová.

Luboš Sušil

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky