Listy regionů
25Čvn/150

Vzhůru do života!

Zámecký skleník v Boskovicích se stal v pátek 19. června 2015 dějištěm malé slavnosti. Z Vyšší odborné školy ekonomické Hybešova 53 odcházeli absolventi studijních oborů Ekonomika a podnikání s volitelným zaměřením daňové poradenství nebo finanční řízení podniku a oboru Finančnictví a bankovnictví.

Zástupkyně ředitele VOŠ Ing. Hana Švecová milé setkání zahájila: „Vítám ředitele školy Ing. Mgr. Pavla Vlacha, místostarostu Boskovic Petra Malacha, DiS., vedoucí studijních skupin - za Finanční řízení podniku Ing. Evu Havířovou, Finančnictví a bankovnictví Ing. Evu Pluháčkovou a za Daňové poradenství Ing. Drahomíru Markovou.

V krátkém kulturním programu se představila skvělá zpěvačka Ludmila Dohnálková. Přednesla slavný šlágr od Edith Piaf (*1915 †1963) Padam Padam (1951) v originále.

Ve studijní skupině Daňové poradenství absolvovalo třináct studentů, z toho šest s vyznamenáním. Studijní skupina Finančnictví a bankovnictví – zde absolvovalo deset studentů, tři s vyznamenáním. Finanční řízení podniku opouští s úspěchem deset studentů, šest s vyznamenáním.

Všichni absolventi po jednom usedli ke stolku, kde převzetí dokumentu stvrdili vlastnoručním podpisem a pak již z rukou ředitele Ing. Mgr. Pavla Vlacha, místostarosty Petra Malacha DiS, Ing. Drahomíry Markové, Ing. Evy Pluháčkové, Ing. Evy Havířové a studijní referentky Martiny Greplové převzali vysvědčení o studiu.

Z jeviště se opět ozval nádherný sytý hlas Ludmily Dohnálkové, tentokrát zazpívala v originální francouzské verzi od Edith Piaf Non, je ne regrette rien (1960). Na konci svého vystoupení poděkovala a pogratulovala absolventům.

Ředitel Ing. Mgr. Pavel Vlach: „Člověk musí mít talent, ale to nestačí. Učení je třeba podložit pílí, zodpovědností a jít do toho naplno. Teprve potom má úspěch. Typickým příkladem je Liduška Dohnálková. Francouzsky se neučila a dokázala to jako zpěvačka sama. Je to podložené pílí, pracovitostí a chutí něčeho dosáhnout. Za Vašim úspěšným studiem stáli rodiče, prarodiče, přátelé. Jste na životní křižovatce. Blahopřeji Vám k dosaženým výsledkům a věřím, že zúročíte nabyté vědomosti. Vykročte do dalších dnů tou správnou nohou.“

Místostarosta Petr Malach, DiS s humorem zavzpomínal na své studium před deseti lety: „Za tu dobu jsem vyrostl do šířky i do výšky a hlavně jsem pochopil, že život není jen o honbě za něčím.“ Připomenul, jak „válčil“ v angličtině se znalostmi o Evropské unii, jak nakonec u učitele Ing. Antonína Vybíhala prošel a pokračoval: „Přeji Vám úspěšný start do dalšího života, zamyslete se nad tím, kam dál. Rodičům gratuluji a fandím, aby další život všem vyšel podle představ.“

Po zdravicích studentů, kteří shrnuli čas strávený přípravou a ve škole, poděkovali pedagogům za poskytnuté vědomosti zejména těm třídním, ke kterým měli nejblíže a rodinám za poskytnuté zázemí učinila Ing. Hana Švecová za milým setkáním tečku: Přeji Vám, ať na tvářích zůstává úsměv, hodně štěstí a zdraví v dalším životě. Naše setkání uzavře státní hymna.“

Na úplný konec předali absolventi pedagogům květiny.

Luboš Sušil

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky