Vzrostl počet lidí zásobovaných pitnou vodou

Hranici 540 tisíc obyvatel, které zásobuje pitnou vodou, překročila v roce 2014 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Je to o přibližně tisíc obyvatel více, než tomu bylo v roce 2013. Tyto informace vyplývají z výroční zprávy společnosti, která byla zveřejněna 28. května na valné hromadě jediného akcionáře společnosti, Svazu VKMO s.r.o.

Distribuci pitné vody spotřebitelům VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., zajišťovala prostřednictvím 4 995 km vodovodního potrubí. Meziročně narostla délka vodovodní sítě o 60 kilometrů. Celkem VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., v loňském roce vyrobila 25 891 tisíc m3 pitné vody, z toho víc jak 92% ve vlastních zařízeních.

Spotřeba v domácnostech však v regionech, v nichž VAS působí, byla nižší než je tomu na jiných místech republiky. Průměrné denní spotřeby vody dosáhly 77 litrů na jednoho obyvatele. Je to způsobeno zejména charakterem provozovaných lokalit, které jsou většinou venkovského charakteru a lidé tak k zásobování vodou často využívají vlastní studny.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., se dlouhodobě zaměřuje také na kvalitu dodávané pitné vody odběratelům. Kvalita pitné vody je průběžně kontrolována, ke kvalitě pitné vody také přispěly rekonstrukce úpraven vody ve Znojmě, která zajišťuje pitnou vodu pro obyvatele města a okolních obcí, ale také úpravny vody Mostiště na Žďársku, odkud se pitná voda dostává jak k obyvatelům okresu Žďár nad Sázavou, tak také Třebíč. Zahájena byla rekonstrukce úpravny vody v Ivančicích. Do provozu byla uvedena také úpravna vody Vranová, technologie byly zmodernizovány také na úpravně vody Vír, úpravně vody Hosov a Štítary.

Díky příznivým klimatickým podmínkám uplynulého roku došlo ke snížení množství poruch na vodovodech, a to o 2%. Přispělo to ke snížení úniků vody z vodovodních sítí, hodnota úniků dosáhla absolutního minima za posledních dvacet let. Přesto pracovníci VAS vyjížděli celkem k více jak 1600 poruchám. Podepisuje se na nich také stáří potrubí. Více jak 10% vodovodního potrubí je starší než 50 let. Naše společnost společně s vlastníky majetku, jimiž jsou buď vodárenské svazky měst a obcí nebo pouze obce, věnuje maximální pozornost opravám

právě vodohospodářského majetku. Od roku 2007 bylo v oblasti působení naší společnosti společně se svazky měst a obcí jakožto vlastníky majetku realizováno 107 projektů směřujících jak do modernizace stávajícího majetku, tak i do nových staveb, v celkové hodnotě přesahující 10,5 miliardy korun.

Mgr. Iva Šebková,

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *