Listy regionů
7Čvc/150

Fotoreportáž ze slavnostního ukončení 5. ročníku „UNIVERZITY“

Ve středu 17. června 2015 převzali úspěšní frekventanti 5. ročníku pilotního projektu Městské knihovny Blansko „Blanenská univerzita (nejen) pro seniory“ s tématem JAK VONÍ DÁLKY… z  rukou starosty města Blanska Mgr. Ivo Poláka, prvního místostarosty Ing. Jiřího Crhy, lektorky projektu Mgr. Dany Hrazdírové a ředitele knihovny Mgr. Pavla Přikryla Osvědčení o absolvování.

Příjemnou neformální atmosféru přibližují fotografie Ladislava Krále.

Mgr. Pavel Přikryl, ředitel Městské knihovny Blansko

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky