I v Základní umělecké škole Boskovice se najde mnoho talentů!

Hudební vystoupení žáků místní Základní umělecké školy Boskovice doprovázelo příchozí do pravého přízemí Muzea Boskovicka na vernisáž výstavy uměleckých děl Výtvarného oboru a keramiky, jež představuje práce žáků a studentů v průběhu celého školního roku.

Akci zahájila vedoucí výtvarného oboru Mgr. Eva Holoušová: “Vítám místostarostku Ing. Jaromíru Vítkovou, ředitelku ZUŠ Stanislavu Matuškovou, její zástupkyni Mgr. Michaelu Vymazalovou a ředitelku muzea Boskovicka Mgr. Dagmar Hamalovou, jež umožnila konání výstavy v těchto krásných prostorách. Kromě výstavy keramiky na téma zvířata jsme vytvořili ucelený soubor dětských děl, která jsou obrazem jejich vnitřního světa, jenž je stejně bohatý jako svět přírody. Výstava je současně i absolventská.“

Společně s kolegou Nikolem Sekou, jenž zastupuje kolegyni Mgr. Janu Kolmačkovou, představila pět absolventů Výtvarného a tři Keramického oboru. Všichni obdrželi Pamětní listy a na oplátku předali svým učitelům květiny. Též jejich práce je možno na výstavě obdivovat.

Po tomto malém slavnostním aktu byla výstava oficiálně zahájena. „Přejeme Vám krásné umělecké zážitky“ dodala Mgr. Eva Holoušová závěrem.

Opět se rozezněl zpěv za doprovodu kytary, klarinetu a houslí žáků ZUŠ. Přítomní se rozběhli mezi vystavené exponáty obdivovat umění mladých. Velmi vtipné je například velké mraveniště v rohu jedné z místností a třeba sněhobílé papírové květy.

Tato ojedinělá pestrá výstava bude ke zhlédnutí v Muzeu Boskovicka jen do 24. června 2015!

 Luboš Sušil

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *