Listy regionů
9Zář/150

Nová Dohoda o podmínkách průchodu přes korunu hráze vodního díla Boskovice, Provozní řád cesty pro pěší přes hráz vodárenské nádrže Boskovice

Pro občany města Boskovice a turisty, kteří navštíví naše město je určena následující informace. Na základě jednání p. místostarostky Ing. Jaromíry Vítkové s Ing. Janem Morongou, ředitelem závodu Dyje byla podepsána nová Dohoda mezi městem Boskovice a Povodím Moravy, s.p., o podmínkách průchodu přes korunu hráze vodního díla Boskovice. Tato dohoda ruší předchozí dohodu ze dne 25.9.2003 o umožnění průchodu přes hráz vodního díla.

Dle původní dohody byl vstup na cestu přes hráz vodního díla Boskovice umožněn pouze v měsících duben až září v době od 8.00 do 20.00 hodin.

V nové dohodě je pohyb přes hráz rozšířen na celý kalendářní rok - tj. Povodí Moravy, s.p. ponechá korunu hráze přístupnou tak, aby byl možný volný průchod přes korunu hráze v následujícím časovém období:

  • listopad – březen kalendářního roku v době od 9:00 do 15:00
  • duben – říjen kalendářního roku v době od 8:00 do 18:00

Pravidla průchodu přes hráz jsou konkrétněji specifikována v Provozním řádu cesty pro pěší přes hráz přehrady Boskovice. Úplný text Provozního řádu je vyvěšen na informačních tabulích, které jsou umístěny na pravém i levém okraji hráze vodního díla.

Tento provozní řád je vydáván za účelem péče, ochrany zdraví a bezpečnosti osob, k zabezpečení čistoty a pořádku na trase od st. silnice III/37359 k. ú. Hrádkov, přes korunu hráze vodního díla a navazující lesní cesty na pozemku p.č. 4516/14 v k.ú. Boskovice.

  • Cesta prochází ochranným pásmem vodárenské nádrže Boskovice.
  • Vstup je zdarma a na vlastní nebezpečí.
  • Vstup se psy je povolen pouze pro psy vedené na vodítku; volný pohyb psů je zakázán.
  • Průjezd přes hráz je cyklistům zakázán, vstup s kolem je povolen pouze tehdy, pokud bude kolo vedeno.

Tento provozní řád ruší a nahrazuje předchozí provozní řád ze dne 16. 3. 2005.

Ing. Jaromíra Vítková

místostarostka odpovídající, mimo jiné, za oblast cestovního ruchu

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky