Listy regionů
22Říj/150

Bílá pastelka 2015 v Nemocnici Blansko

Bílá pastelka je celonárodní dobročinná sbírka na podporu nevidomých a slabozrakých, která byla letos realizována v České republice již po šestnácté, a to u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole. Sbírku pořádá Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, provádí ji každoročně dobrovolníci a spočívá v prodeji bílých pastelek, jakožto symbolu bílé slepecké hole i neviditelného světa nevidomých.

Stejně jako předchozí roky, přijala i letos Nemocnice Blansko žádost o možnost realizaci sbírky ve svých prostorách, jakožto místa s velkou frekvencí průchozích. I letos vedení Nemocnice Blansko bez váhání souhlasilo a prostory nemocnice pro tuto sbírku nabídlo.

14. října pak v prostorách polikliniky i spojovacího traktu k lůžkové části byla sbírka Bílá pastelka realizována a dobrovolníci z řad žáků Střední zdravotnické školy a Obchodní akademie Blansko v těchto prostorách získali za jeden den částku 4 433,- Kč. Tento výtěžek bude použit na částečné krytí nákladů souvisejících s nákupem kompenzačních pomůcek.

Celkově (i přes velkou nepřízeň počasí v den sbírky) bylo v pokladničkách na Blanensku a Boskovicku vybráno neuvěřitelných 55 444,- Kč.

Za organizátory sbírky i vedení Nemocnice Blansko velice děkujeme všem kolemjdoucím, kteří projevili empatii, vstřícnost a hlavně podporu dobré věci.

Bc. Kateřina Ostrá

Tisková mluvčí

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky