Listy regionů
20Říj/150

Brťov-Jeneč: Dárci krve skončili na hřbitově

Třináctá zábavně poznávací exkurze občanů Brťova-Jenče pod vedením Radovana Chloupka tentokrát směřovala do středočeské metropole stříbra - Kutné Hory. Nezvykle se odjíždělo od Agrodružstva, protože autobusová zastávka u obecního úřadu je mimo provoz. Z důvodu rekonstrukce silnice II/377 v průtahu obcí na ulici Tišnovské.

Prvním cílem v Kutné Hoře byl chrám sv. panny Barbory. V této pětilodní gotické katedrále jsme viděli oltář, Smíškovskou kapli, Mincířskou kapli, Pískovské kaple a kazatelnu. Někteří vystoupali na emporu - balkón, kde si zblízka prohlédli varhany a chrámové lodě viděli z ptačí perspektivy. V sousedství chrámu sv. Barbory se nachází bývalá kaple Božího těla s vyhlídkou. Kolem Jezuitské koleje a Arciděkanského farního kostela sv. Jakuba Většího s právě opravovanou věží a Hrádku - Českého muzea stříbra jsme se přemístili k Vlašskému dvoru. Ještě před prohlídkou tohoto významného sídla jsme navštívili vyhlídku s podívanou na chrám sv. Barbory a údolí řeky Vrchlice.

Pražské groše

Vlašský dvůr býval královským palácem s mincovnou, kde se od roku 1300 razily stříbrné Pražské groše. Nejprve jsme prohlédnuli nádvoří, odkud se vchází do jednotlivých mincovních dílen zvaných šmitny a poté vstoupili do paláce, kde jsou expozice výroby penízů a v bývalé královské domácí kapli nám prekéřský tovaryš předvedl ražbu mince. Po obědě jsme se vydali na společnou procházku historickým jádrem Kutné Hory kdysi zvaným České Athény. Na Palackého náměstí nás zaujalo setkání několika desítek vozů Wartburg veterán klubu, a pokračovali jsme Kollárovou ulicí a ulicí Jiřího z Poděbrad kolem evangelického kostela, kostela Nejsvětějšího Srdce Páně u bývalého kláštera Voršilek a církevního gymnázia ke Staré faře. Zašli jsme také přes Václavské náměstí k Morovému sloupu na Šultysově ulici.

Poté jsme se přesunuli do Sedlece, odkud nejprve pěšky vystoupali na lesnatý vrch Kaňk, v druhohorách ostrov v křídovém moři, kde se nachází světoznámá paleontologická lokalita - národní přírodní památka Kaňk, a na vrcholu rozhledna Havířská bouda s restaurací a penzionem. Je to kamenná rozhledna z kyklopského zdiva s prosklenou kavárnou nahoře, odkud je výhled nejen na Kutnou Horu, ale také na zámek Kačina a tepelnou elektrárnu Chvaletice.

Tabák a kostnice

V Sedleci stojí bývalý cisterciácký klášter, dnes cigaretová továrna a Muzeum tabáku Philip Morris, a v sousedství bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele. Vstoupili jsme do baziliky postavené na přelomu třináctého a čtrnáctého století na začátku osmnáctého století obnovené tehdy začínajícím stavitelem Janem Blažejem Santinim-Aichelem ve stylu barokní gotiky. Před námi se otevřela vysoká hlavní loď s hlavním oltářem a boční lodi s kaplemi. V kinosále jsme si se zájmem prohlédli poučné video z historie Sedlece a druhým šnekovým bezvřetenovým schodištěm vylezli pod střechu a podkrovím došli na kůr. V tomto prostoru libokrásně zazpívala paní průvodkyně Dagmar.

K sedlecké katedrále patřil hřbitov s kostelem Všech svatých. Hřbitovní kostel je tvořen dvěma podlažími. Horní kaple symbolizuje Boží království, dolní kaple vstup z pozemského světa do podsvětí. Tento prostor je proslulý výzdobou z kostí - jsou tu kostěné lustry, krucifix, Schwarzenberský erb a pyramidy z lebek a kostí. A nakonec jsme společně povečeřeli ve stylové staročeské restauraci Dačický v Kutné Hoře. Stěny této krčmy jsou vyzdobeny žertovnými i senzačními obrazy nejen z české historie. Po dobré večeři zbývalo už jen podniknout zpáteční cestu domů. Takže díky brťovským dárcům krve a všem, kdož měli podíl na tomto zdařilém putování, na kteroužto upomínku byla i tentokrát vydána pamětní pohlednice.

Jiří Vymětalík

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky