Listy regionů
9Říj/150

Legenda Merkur znovu ožívá!

Merkur legendární stavebnice, jejíž sláva obletěla svět. Letos je jí devadesát let. Snad i k tomuto výročí byla v Muzeu Boskovicka otevřena ojedinělá výstava, jež představuje pro mnohé starší dávný dětský sen. Tenkrát ještě nikdo neznal mobily, počítače, tablety. Děti si po škole hrály venku s míčem, když se setmělo a rodiče jim zavelely domů, vytáhly třeba zpod postele tajemné krabice s děrovanými plíšky a šroubky. Pod rukama jim vznikaly roztodivné výtvory jaké snad umí jen dětská fantazie. A když se k tomu přidalo mrkání magického oka a svítící stupnice rozhlasového přijímače, z něhož se linula podvečerní pohádka, nastala dokonalá atmosféra bezpečí domova. Dost však již nostalgie, dnes je tomu bohužel jinak. Z televizních obrazovek do nás buší reklamy na „nepostradatelné“ zbytečnosti, seriály a telenovely vymývají mozky, ve zprávách jen samé katastrofy a násilí.

A snad i proto vznikla tato putovní výstava. Oáza klidu a tvořivého myšlení. Aby připomenula doby minulé, kdy se nikam nespěchalo, rodiče měli na svoje děti čas a rádi se do montování zapojili.

Před šestnáctou hodinou 24. září 2015 se první výstavní místnost pravého přízemí zaplnila návštěvníky. I těmi nejmenšími. Uprostřed dominovalo celé výstavě sedačkové kolo, jež tak trochu připomínalo vídeňský Práter. Děti si jej hned nedočkavě osahávaly a jejich veselé štěbetání se neslo starobylými prostorami boskovické Rezidence.

Nastalo ticho, když ředitelka Muzea Boskovicka Mgr. Dagmar Hamalová akci zahájila: „Vítám mezi námi zastupitelku JMK a místostarostku Boskovic Ing. Jaromíru Vítkovou, jednatele Merkur Toys       s. r. o. Ing. Jaromíra Kříže z Police nad Metují a největšího světového sběratele Merkura Jiřího Mládka z Roudnice nad Labem.

Jiří Mládek ještě před vernisáží upřesnil: „Kdo zná stavebnici Merkur, vše ví. Stačí zajít do Muzea Boskovicka a uvidí tam celou plejádu dětských snů. Před devadesáti lety opustila první stavebnice dílničku Inventor v Polici nad Metují. Vymyslel ji v roce 1920 Jaroslav Vancl (*1890 †1980) a nechal si ji patentovat po celém světe. Výroba začala v roce 1925. Merkur přežil vše a vyrábí se jako jediná stavebnice dodnes. V boskovickém muzeu mohou malí i velcí před hromadou plíšků, šroubků a matiček přemýšlet, co postaví. Budete vítáni.“

Vraťme se však na zahájení vernisáže kdy promluvila Ing. Jaromíra Vítková: „Stavebnici asi známe všichni, je dobře, že se opět vrací. Tato výstava je již sto první. Dětem chybí polytechnické vzdělání a zručnost. Ve školách totiž dominují počítače a jiné humanitní obory. Za výstavu moc děkujeme!“

Sběratel Jiří Mládek pohovořil o historii: „Je to nejgeniálnější polytechnický počin pro děti na světě. A je to český vynález. V letošním jubilejním devadesátém roce vydala k této příležitosti Česká pošta známku s Merkurem. Opět světová jedinečnost. Merkur jako první stavebnice byla barevná, což platí dodnes. Použité šroubky byly už tenkrát v metrické soustavě. Vyráběly se i různé modifikace Merkur Elektro, Metropol – domečky a malá levná Merkur Populár za tehdejších 6,50 K. Do současnosti přežila necelá desítka z cca 250ti světových výrobců stavebnic. Mezi nimi český Merkur – národní poklad, dějinný odkaz šikovnosti prvorepublikových dělníků a techniků. Važme si jej!“

Ing. Jaromír Kříž doplnil: „V roce 1930 se začaly vyrábět elektrické vláčky Merkur ve zmenšení 1:45. V sedmdesátých letech je nahradily menší z tehdejší NDR. Byly plastové a snadno rozbitné. My jsme po třiceti dvou letech výrobu obnovili a dnes jsme největší výrobci s cca čtyřmi sty komponenty.“

Ing. Jaromír Kříž upozornil na význam stavebnice Merkur pro rozvoj osobnosti dítěte od pěti do dvanácti let. Slouží ke zdokonalení motoriky, 3D vnímání. Je vhodnější než Lego, kde se plastové díly spojují pouhým zacvaknutím. Merkur podporuje tvořivost a fantazii. Pracnost montáže je v mnohých směrech výhodnější. Nebezpečí dnešního virtuálního světa je, že lidé zdegenerují. Z Merkuru by děti měly něco postavit a moderní výpočetní technika to něco pak třeba rozpohybovat.

Ing. Jaromír Kříž dodal: „Ekonomika se tvoří ve výrobě. Chceme-li být konkurenceschopní, je třeba vrátit do škol technické vzdělání. Přední vědci vyrůstali na Merkuru – Otto Wichterle (*1913 -1998) a jeho synové, stavebnice inspirovala hromadnou výrobu kontaktních čoček v roce 1961, Peter Grűnberg (*1939) nositel Nobelovy ceny za fyziku, vynálezce magnetorezistenčních pamětí. Před čtyřmi roky získali studenti gymnázia Litomyšl titul Mistrů světa v robotice z 1600 soutěžích ze šedesáti zemí. Rok na to Aleš Stejskal z gymnázia Letohrad byl nejlepším mladým vědcem planety ve své kategorii. Postavil ze dřeva a Merkuru zařízení na usměrnění nanovláken v elektrostatickém poli při jejich výrobě.“

Ing. Jaromír Kříž pozval všechny do Muzea Merkur v Polici nad Metují, kde osmého května otevřeli expozici učebních pomůcek za přítomnosti vicepremiéra Pavla Belobrádka (KDU-ČSL), presidenta Svazu průmyslu Jaroslava Hanáka a dalších představitelů. Upozornil, že se poměry začínají měnit, ve výrobě  chybějí technici, což si političtí přestavitelé naštěstí uvědomují.

„Zde by měl vzniknout základ, aby děti si hrály užitečně a výchovně a vytvářely si potřebné znalosti pro budoucí profesní život. Tady je nám příkladem Slovensko, kde se i na církevních školách učí robotika a mnohé vzdělávací instituce spolupracují s laboratoří CERN ve Švýcarsku. I tam všude pomáhá náš Merkur.“ dodal Ing. Jaromír Kříž a posteskl si: „Ministerstvem školství byla vydána výzva 57 pro modernizaci polytechnické výchovy na školách za 680 milionů korun. Bohužel se mnohé nepřihlásily a propadne cca 80 milionů. Není to škoda?“

Do toho vstoupila Ing. Jaromíra Vítková a hrdě prohlásila: „My jsme se přihlásili a hodláme v úspěšném projektu pokračovat. V červnu skončil projekt Technická mateřská škola. Nyní rozšiřujeme polytechnickou výchovu na první a druhé třídy základní školy, zdokonalujeme výuku osmých a devátých tříd.“

Mgr. Dagmar Hamalová: „Výstavu považuji za zahájenu, můžete využít přítomných odborníků k dotazům.

Ing. Jaromír Kříž se na závěr pochlubil: „V roce 2012 a 2013 jsme dostali vyznamenání Inovace roku za podporu technického vzdělávání a v roce 2013 ještě i Vizionáře roku za první místo ve výhledu změny technického vzdělávání. V červnu 2015 medaili krále Jiřího z Poděbrad za záchranu Merkura a vývoj učebního systému Merkur Education a integraci v rámci Evropy.“

Pak se již rozběhla prohlídka exponátů, za supění a pískání se rozjel parní vláček, oživnul historický kolotoč originál z roku 1933. Děti nevěděly, kam dřív skočit, co prvního vyzkoušet a co v zadní místnosti sestrojit. Tvůrci výstavy se rozzářili štěstím, o to jim přece šlo především.

Sběratel Jiří Mládek pro média upřesnil: „Návštěvníci zde uvidí historii i současnost Merkura, v tomto prostředí si uvědomí neutěšený stav našeho školství po stránce polytechnické výchovy. Merkur je ideální a přímo se nabízí toto zlepšit. Jak již kdysi říkal Jan Amos Komenský (*1592 †1670) - Škola hrou a kdo si hraje, nezlobí,“ dodal.

Jednatel Merkur Toys s. r. o. Ing. Jaromír Kříž: „Rok 2015 byl vyhlášen rokem technického vzdělání. Na trhu práce chybí technici. Zde prezentovaný systém Merkur Education je špičkou ve světě a používá se na všech typech škol, od základních po vysoké včetně Akademií věd. Začínají o to mít zájem v Estonsku, Rusku Maďarsku, Německu, Francii. Především zde jde o popularizaci vědy a získání praktických dovedností. Technické obory jsou naše budoucnost a konkurenceschopnost, tato putovní výstava je náš způsob propagace. Závěrem ocituji čínského filosofa Konfucia (*551 př. n. l. †479 př. n. l.): Když uslyšíš, zapomeneš. Když uvidíš, zapamatuješ. Když si to vyzkoušíš, rozumíš. A my dodáváme – Když si to z Merkuru postavíš, v konkurenci obstojíš.“

Pokračoval Jiří Mládek: „V současné době má náš průmysl nedostatek techniků všech stupňů – vyučenců, středoškoláků, vysokoškoláků. Zatímco absolventi humanitních oborů plní Úřady práce. Věřím, že i Merkur pomůže zvrátit tento neutěšený stav.“

Ing. Jaromír Kříž s úsměvem zašpásoval: „Dnes mi kvůli mé vášni říkají Merkurový buditel, ale já věřím, že naše snaha ponese ovoce. Vyrábíme speciální pracovní stoly pro školy, kde si mohou žáci a studenti své teoretické poznatky vyzkoušet v praxi, třeba i pomocí všestranné stavebnice Merkur. Bez vědy a techniky nelze počítat s ekonomickým růstem.“

Závěrem je třeba poděkovat ředitelce Muzea Boskovicka Mgr. Dagmar Hamalové a všem tamním pracovníkům za nádherné a poučné výstavy, jež průběžně pořádají. Je to činnost velmi záslužná a nenahraditelná.

Ojedinělá výstava stavebnic Merkur bude v Muzeu Boskovicka ke zhlédnutí do 28. října 2015.

Luboš Sušil

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky