Listy regionů
13Říj/150

Místní akční skupina Moravský kras připravuje novou knihu pohádek

Místní akční skupina Moravský kras připravuje pro letošní podzim vydání druhého dílu pohádek na motivy pověstí z Moravského krasu.

Kniha nazvaná Neuvěřitelné příhody šneka Krasíka je opět určena nejmenším dětem od 3 do 8 let, a je koncipována podobně jako první díl: jednotlivé pohádky jsou vyprávěny jazykem dostupným pro nejmenší čtenáře a příběhy, opět inspirované lidovými pověstmi Moravského krasu, spojuje oblíbená postavička malého cestovatele a dobrodruha šneka Krasíka.

Dvanáct pověstí nové knihy se odehrává na místech nacházejících se v samotném jádru Moravského krasu (Suchý žleb, Rudice), ale i na místech vzdálenějších (Otinoves, Boskovice, Řícmanice).

Autorem pohádek je opět slovenský spisovatel a sběratel lidových pověstí, zakladatel Literárnej spoločnosti Pravé orechové Slavomír Szabó.

Jelikož si projekt Pohádkového království šneka Krasíka, jehož je MAS Moravský kras nositelem, získal mezi dětmi z Blanenska značnou oblibu, rozhodl se vydavatel po dohodě s autorem poskytnout malým čtenářům výjimečnou příležitost spolupodílet se na tvorbě knihy.

Ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovou vydal výzvu s názvem Jak se bude jmenovat?, do níž se zapojilo 6 regionálních knihoven na Blanensku.

Úkolem malých čtenářů je navrhnout jméno pro jednu z postav knihy – modrou vážku od řeky Svitavy, která se s Krasíkem setká v blanenské pověsti vážící se ke kostelu sv. Martina.

Přestože je výzva primárně určena pro knihovny, je možné se do ní zapojit také individuálně. Návrhy společně se zdůvodněním, proč by se měla vážka jmenovat právě takto, lze posílat do 15. 10. 2015 na adresu kraskoinfo@gmail.com.

Vítězný návrh zvolí ze zaslaných variant autor pohádek Slavomír Szabó, na autora vítězného návrhu čeká odměna v podobě výtisku nově připravované knihy.

Další informace na http://www.krasko.info/clanky/detail/jak-se-bude-jmenovat.htm

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky