Podaná ruka – Den otevřených dveří Oblastní charity Blansko v Boskovicích

Oblastní charita Blansko spadá pod Diecézní charitu Brno. V Boskovicích provozuje dvě svá zařízení. Betany a Emanuel. To jistě každý ví. Méně už jsou známé 2 další služby, jež sdílí stejnou budovu s Emanuelem za Městskými lázněmi. Je to snad i proto, že je to tak trochu zastrčené stranou veškerého dění ve městě. Na druhé straně je toto místo oázou klidu jako stvořené pro setkávání s potřebnými.

V úterý 29. září 2015 od deseti do čtrnácti hodin měl kdokoliv vyjímečnou možnost podívat se do kanceláře, kam mohou lidé přijít se svými životní příběhy a očekávat odbornou pomoc v těžkých situacích a popovídat si s milými a sympatickými pracovnicemi. Útulné místnosti vybavené odpočinkovým koutem k neformálnímu posezení s klienty jež vůbec nepřipomínají úřední prostory by mohly vyprávět…

Více přiblížila vedoucí pracoviště Bc. Kateřina Korbelová, DiS.: „Posláním Charitní poradny je podpora a pomoc lidem, jež jsou v těžké sociální situaci a sami ji nezvládají. Od začátku roku jsme poskytli podporu a pomoc asi 380 klientům. Dnes asi osmdesát procent lidí, kteří navštíví naší Charitní poradnu, řeší především dluhy, exekuce. Stále vzrůstá počet lidí, se kterými sepisujeme návrh na povolení oddlužení – lidově řečeno Osobní bankrot. V letošním roce už jsme sepsali cca 60 těchto návrhu a dalo by se říci, že máme stoprocentní úspěšnost. Je třeba si ale uvědomit, že sepsání Osobního bankrotu nelze vyřídit jednou návštěvou, lidé přicházejí třeba i na šest a více schůzek, abychom měli možnost shromáždit veškeré potřebné dokumenty, pokračovala Bc. Kateřina Korbelová. „Je to náročná práce, ale mnoha lidem pomohla z existenčních starostí. Především je třeba, aby lidé přišli se svým problémy včas,“ dodala Bc. Kateřina Korbelová, DiS. Vzhledem k vysokému počtu klientů je třeba se předem objednat. V Charitní poradně pracuje též sociální pracovnice s právním vzděláním JUDr. Marta Šosová.

Bc. Kateřina Korbelová dále uvedla, že od roku 2014 rozšířili služby o pomoc obětem trestných činů v rozsahu šestnácti hodin týdně. Jedná se o poskytnutí právních informací obětem trestných činů. „Veškeré služby poskytujeme zdarma,“ pokračovala Bc. Kateřina Korbelová. „Nenahrazujeme advokáty, my poskytujeme pomoc lidem v nepříznivé sociální situaci.

Bc. Kateřina Korbelová upřesnila, že poskytují odborné sociální poradenství na třech pracovištích – zde v Boskovicích, Blansku a v Letovicích. V odůvodněných případech (např. zdravotní stav klientů) je možné poskytnout pomoc i terénní formou služby. Kanceláře v Boskovicích a Blansku jsou bezbariérové, jen v Letovicích ne. Tam se pracoviště nachází v prvním patře bývalého Biskupského gymnázia.

Více včetně provozní doby Charitní poradny: http://blansko.charita.cz/rodina/poradna/

Vedoucí Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Mgr. Lucie Ščudlová přiblížila svoje poslání: „Snažíme se o návrat rodin do běžného života a předcházet kriminalitě dětí a mládeže. Podporujeme rodiny ve zvládání těžkých životních situací. Jsme především terénní služba, máme ale i ambulantní formu služby. Pomáháme rodinám v péči o dítě. Nejčastěji se jedná se o úpravu denního režimu, nácvik hygienických návyků, stravovací režim, trávení volného času, chod domácnosti, finanční hospodaření rodiny. Pomáháme s vyřizováním sociálních dávek a při jednání s Úřadem práce a dalšími institucemi. Nabízíme aktivizační službu Předškoláček. Jedná se o přípravu rodičů a dětí na vstup do školy. Pak Školáček pro rodiny se staršími dětmi, jež navštěvují základní školu. Učíme rodiče, jak se správně se svými dětmi do školy připravovat a jak je důležité nepodceňovat přípravu do školy. Samozřejmostí je také základní sociální poradenství.“

Mgr. Lucie Ščudlová pokračovala: „Spolupracujeme s odborem Sociálních věcí, oddělením Sociálně právní ochrany dětí, s městskými a obecními úřady, základními školami a jinými institucemi. Jsme bezplatná služba, za rok 2015 jsme podpořili již 23 rodin z oblasti Boskovicka.“

Více včetně provozní doby Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi: www.blansko.charita.cz/rodina/proboskovice/sas

Závěrem je třeba poděkovat za tuto záslužnou a potřebnou činnost. Člověk v životní nouzi nemusí být na svůj úděl sám.

A to je i obsahem motta Oblastní charity Blansko – Charitní poradny: „Chceme Vám být na blízku tam, kde žijete a v problémech, které prožíváte.Můžete od nás očekávat podporu, porozumění, pomoc, doprovázení a zplnomocnění ke zvládnutí svých těžkostí.“

Luboš Sušil

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *