Listy regionů
26Říj/150

Saljut 1945 aneb Když v Blansku končila válka

V letošním roce uplynulo sedmdesát let od konce druhé světové války. Jako vzpomínku na všechny oběti tohoto krutého válečného běsnění a zároveň jako poctu hrdinům protifašistického odboje připravili studenti a učitelé Gymnázia Blansko projekt Saljut 1945.

Během návštěv Státního okresního archívu Blansko, Muzea Blansko a také díky rozhovorům s blanenskými pamětníky i s předními znalci regionální historie získali studenti množství zajímavých informací a fotografií souvisejících s událostmi válečných let v Blansku.

Významnou součástí projektu Saljut 1945 (realizovaného v rámci dotačního programu Jihomoravského kraje Do světa 2015!) byla cesta skupiny žáků a učitelů do města Siverskij v Leningradské oblasti Ruské federace. Zmiňovaná oblast je oficiálním partnerským regionem Jihomoravského kraje. Na Siverském gymnáziu blanenští studenti ruštiny představili domácímu publiku v jeho rodném jazyce výsledky svého bádání o dění v Blansku za druhé světové války. Žáci partnerské siverské školy hovořili o válečných událostech ve svém městě a regionu.

Během pořadu v Městské knihovně Blansko seznámí studenti místního gymnázia formou krátkých prezentací širokou veřejnost s každodenním životem v Blansku za druhé světové války, s nálety na město na samém sklonku války, s průběhem osvobození Blanska v květnu 1945 a s činností ruských i domácích partyzánů a odbojářů v Blansku a jeho bezprostředním okolí.

Studenti ruštiny z blanenského gymnázia se také podělí o své postřehy, zážitky a dojmy z týdenního pobytu ve městě Siverskij, budou vyprávět o životě v ruských rodinách, o běžném ruském školním dnu i o navštívených památnících dávné i zcela nedávné historie. Povídání a prezentace budou proloženy krátkými kulturními vystoupeními.

Saljut 1945 - plakátek

Mgr. Stanislav Hrnčíř, PhDr. Dana Fránková, Mgr. Jaroslava Konečná

Gymnázium Blansko

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky