Listy regionů
13Lis/150

Žáci do firem!

Masarykova střední škola Letovice vyučuje trhem velmi žádané a perspektivní řemeslné i technicky zaměřené maturitní obory. Jednou z priorit výuky odborných předmětů je propojení teoretických znalostí a školní odborné praxe žáků s reálným prostředím podnikatelských firem formou exkurzí, odborných přednášek, stáží, wokshopů , besed apod.

V zájmu těsnějšího spojení í teorie s praxí letos škola zahájila dlouhodobé umisťování žáků řemeslných oborů na část odborného výcviku do partnerských firem.

Jedním z žáků, který se rozhodl pro zdokonalení svých dosavadních odborných dovedností v pracovním prostředí je Vít Kirschner, žák 3. ročníku oboru truhlář. Do konce dubna 2016 bude pracovat v rámci výuky odborného výcviku ve firmě Ha –Komplet, s.r.o., Černá Hora. Tato moderní rodinná firma se specializuje na výrobu zakázkového nábytku a atypických interiérových prvků. S majitelem byla uzavřena smlouva o zajištění obsahu, rozsahu a podmínkách odborného výcviku žáků na provozním pracovišti organizace a dohodnuty podmínky výuky

Odborný výcvik žáka povede zkušený odborník - instruktor, který je zaměstnancem firmy a který bude při výuce postupovat podle osnovy školního vzdělávacího programu školy, spolupracovat s učiteli praktického vyučování a žáka pravidelné hodnotit. V případě produktivní práce žáka na zakázkách, bude firma žákovi vyplácet odměnu. Pokud se Vít Kirschner v průběhu školního roku ve firmě osvědčí, má majitel firmy v úmyslu jej po vyučení také zaměstnat.

Helena Marešová

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky