Listy regionů
3Pro/150

POZVÁNÍ NA DOBU VÁNOC L.P. 2015 V DŘEVĚNÉM KOSTELÍKU – HUSOVĚ SBORU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ V BLANSKU

Srdečně Vás všechny bez rozdílu, věřící (kteréhokoliv vyznání), hledající i nevěřící zveme na ztišení, ve společenství víry, naděje a lásky. Věřím, že nebudete litovat.

*** VÁNOČNÍ DOBA*** Ve čtvrtek 24.12. od 13:00 do 15:30 hodin je otevřený dřevěný kostel k prohlídce nového betléma, zazpívání si koled a štedrodenímu zastavení. Ve čtvrtek 24.12. ve 22:00 hodin TRADIČNÍ „PŮLNOČNÍ“ - VIGILIE NAROZENÍ PÁNĚ.

V pátek 25.12. HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ HLAVNÍ SVÁTEK CELÝCH VÁNOC. v 9:00 hodin, a také 17:30 hodin Slavnost narození Páně Pastýřům andělé zvěstovali Ježíšovo narození. Rozdávají se vánoční oplatky, zvláštní pečivo pro dnešní den. V pátek 25.12 od 16:00 do 18:30 hodin je otevřený dřevěný kostel k prohlídce nového betléma, zazpívání si koled a svátečnímu zastavení.

V sobotu 26.12. v 9:00 hodin svátek mučedníka Štěpána. V sobotu 26.12. od 16:00 do 18:30 hodin je otevřený dřevěný kostel k prohlídce nového betléma, zazpívání si koled a svátečnímu zastavení. V neděli 27.12. v 9:00 hodin Slavnost Rodiny Páně. Prosím manžele, nezapomeňte, že dnes obnovujeme své manželské sliby. V e čtvrtek 31.12. v 17:30 hodin Silvestra. Poděkování za rok 2015. Vzpomínka na zemřelé v letošním roce. Přípitek a losování biblických veršů na rok 2016. JEŠTĚ 31.12. ve 23:00 hodin SILVESTROVSKÁ PŮLNOČNÍ BOHOSLUŽBA!!! V pátek 1.1. 2014 v 9:00 hodin v kostele je to velký svátek "Nový rok Jména Ježíš". Bude udíleno osobní požehnání do Nového roku.

V neděli 3.1. v 9:00 hodin, druhá neděle po Vánocích.

Ve středu 6.1. v 17:30 hodin Slavnost Zjevení Páně, lidově Tří králů. Rozdávání žehnané křídy.

V pátek 8.1. v 17:30 hodin vánoční bohoslužby. V neděli 10.1. v 9:00 hodin Slavnost křtu Páně v Jordánu. Končí doba vánoční, loučíme se s vánoční výzdobou a betlémem. Po celou dobu vánoční je v kostele vidět náš nový betlém.

BOHOSLUŽBY V DALŠÍCH OBCÍCH NAŠICH FARNOSTÍ:

BRŤOV - KAPLE MARIE MATKY PÁNĚ: - Štědrý den ve čtvrtek 24.12. ve 21:00 hodin - Hod Boží vánoční v pátek 25.12. v 10:45 hodin - Rodiny Páně v neděli 27.12. v 10:45 hodin - na Nový rok 2015 v pátek 1.1. v 10:45 hodin - na Tři Krále ve středu 6.1. v 19:00 hodin. BLANSKO - KAPLE SENIOR CENTRA , SV. RODINY: - každou adventní neděli v 8:00 hodin - Štědrý den ve čtvrtek 24.12. ve 8:00 hodin - Hod Boží vánoční v pátek 25.12. v 8:00 hodin - Rodiny Páně v neděli 27.12. v 8:00 hodin - na Silvestra ve čtvrtek 31.12. v 16:30 hodin, poděkování za L.P. 2015 - na Nový rok 2015 v pátek 1.1. v 8:00 hodin

RUDICE - KAPLE SV. BARBORY: - každou adventní sobotu ve 14:00 hodin - Štědrý den ve čtvrtek 24.12. ve 23:00 hodin VENKU U VÁNOČNÍHO STROMU na návsi!!! - v sobotu 2.1. 2015 ve 14:00 hodin - Novoroční, Tříkrálová.

LYSICE - OBŘADNÍ SÍŇ NA ÚŘADĚ MĚSTYSE: - adventní sobotu 5.12. v 18:00 hodin - Hod Boží vánoční v pátek 25.12. v 16:00 hodin - na Štěpána v sobotu 26.12. ve 10:30 hodin - vánoční slavnost.

BOSKOVICE - EVANGELICKÝ KOSTEL: - adventní neděli 13.12. v 7:45 hodin - na Štěpána v sobotu 26.12. v 7:45 hodin - vánoční slavnost. - v neděli 3.1. Novoroční a "Tříkrálová" v 7:45 hodin.

ČERNÁ HORA - KAPLE SV. RODINY: - na Silvestra ve čtvrtek 31.12. v 15:00 hodin

KŘTINY - SAKRISTIE POUTNÍHO KOSTELA PANNY MARIE: - na Štěpána v sobotu 26.12. v 14:30 hodin - vánoční slavnost - v sobotu 2.1. 2015 ve 15:30 hodin !!! - Novoroční, Tříkrálová.

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky