Listy regionů
3Úno/160

Boskovice mají novou památku!

Ani všudypřítomné bláto nezabránilo zhruba stovce boskovických občanů a hostů z okolí zúčastnit se v pondělí 1. února 2016 na místním židovském hřbitově malé slavnosti. Za mihotavých plamínků svíček si mohli přítomní prohlédnout výsledky dvouleté rekonstrukční práce na vzácné historické památce, jíž je barokní „márnice“.

Akci zahájila rozšířená dětská skupina Pružiny pod vedením Bc. Martina Krajíčka. Poté se ujal slova Ing. arch. Jaroslav Klenovský. Všechny stručně přivítal a pozval k mikrofonu předsedu Židovské obce Brno JUDr. Jáchyma Kanarka. Ten vyzval k zamyšlení nad důležitostí ochrany památek a jejich význam pro současné i budoucí generace. Poděkoval všem za nelehkou práci na rekonstrukci márnice.

Se svou zdravicí vystoupila místostarostka Boskovic Ing. Jaromíra Vítková. Připomenula historii židovského hřbitova a jeho význam pro Boskovice a dále uvedla: „Neutěšený stav hřbitova způsobil především tragický odsun Židů do koncentračních táborů v březnu 1942, vrátilo se jich jen čtrnáct. Ani ti se v Boskovicích již na trvalo neusadili. Židovská čtvrť osiřela a s ní i hřbitov. Vše začalo chátrat. Po roce 1948 nebyl zájem památky udržovat, mnohé zmizely v propadlišti dějin.“

Ing. Jaromíra Vítková poté vyzdvihla práci Židovské obce Brno, jež se o obnovu památek pečlivě stará. Vše je navíc velmi nákladné, o to je snaha cennější. Připomenula, že na hřbitově spí svůj věčný sen řada významných osobností, všichni si zaslouží důstojné místo k odpočinku a pokračovala: „Dnešní shromáždění v rozbouřeném světě a Evropě vyjadřuje víru v toleranci, lidskost, úctu k předkům. Odsuzuje války, násilí a terorismus.“

Historik PhDr. Jaroslav Bránský připomenul vznik hřbitova a domku s modlitební síní zvaného ohel v 16. století současně s ustavením židovské náboženské obce. Až v roce 1878 začal sloužit i jako márnice podle nařízení okresního hejtmana v Boskovicích. Ještě za druhé světové války sloužila budova svému účelu. Po roce 1970 márnice podlehla zubu času a krádežím stavebního materiálu. Propadla se střecha, posledním dílem zkázy byl pád desek s hebrejskými nápisy, zřejmě „díky“ vandalům. Byl jsem rád, že se domek začal opravovat a oba dva roky jsem postup oprav pečlivě sledoval. Můj obdiv patří zejména zednickému mistru panu Karlu Dvořáčkovi, jenž budovu vzkřísil z rozvalin starými postupy. Na některých cihlách byl monogram HB – znak Panské cihelny v Boskovicích. K rekonstrukci byl použit původní materiál nalezený v ruinách původní stavby, doplněný o lomový kámen a cihly ze starých staveb v okolí.

PhDr. Jaroslav Bránský upozornil, že se podařilo restaurovat schránku na milodary, chybí jen víko. Původní kamna se „ztratila“. Pamětní desky jsou v místě, kde se nacházely po roce 1861, kdy proběhla velká oprava. Na menší z nich je modlitba Židů – návštěvníků hřbitova, k níž je připojen řádek s židovským letopočtem opravy v tom roce. Spodní a větší deska obsahuje modlitbu po pohřebním obřadu a informaci o herejském letopočtu výstavby ohelu v roce 1763. Vzhledem k poškození desky jsou některé údaje nepřesné.

Dochoval se nákres hřbitova z roku 1817, který pořídil boskovický stavitel František Brhel. Poprvé přesně zachytil tehdejší stav hřbitova a márnice. Budova dle nákresu stála přesně na tomto místě, kde se nachází dnes.

PhDr. Jaroslav Bránský závěrem: „Jsem rád, že jsem se tohoto krásného díla dožil. Přeji nové mladé generaci badatelů, aby přispěli do mozaiky poznání této skromné, historicky bohaté stavby.“

Ing. Arch. Jaroslav Klenovský: „Rekonstrukce probíhala letech 2014 a 2015 nákladem 1,3 milionů korun, financovala ji Židovská obec jako majitel za přispění dotací z Ministerstva kultury, nadačního fondu obětem holocaustu JMK a nadace Židovské obce v Praze. Děkuji Ing. Miloši Pachlovi, jenž celou opravu řídil, zajistil veškerá řemesla, též panu Karlu Dvořáčkovi a jeho týmu za skvěle odvedenou práci.“

Ing. arch. Jaroslav Klenovský připomenul, že památku přihlásili do každoroční soutěže JMK O nejlépe opravenou památku 2015 v kategorii C – drobné památky místního významu. „Prosím, abyste v době 14. březnem a 8. dubnem hlasovali SMS zprávou dle instrukcí na webu JMK pro márnici v Boskovicích, děkuji!“

Krajíčkův dětský orchestr malou slavnost důstojně zakončil ještě několika skladbami. Mnozí se pak tísnili v malé místnosti, obdivovali umění stavitelů, prohlíželi fotografie a ještě dlouho při popíjení horkého čaje v hloučcích živě debatovali. Nikomu se v neobvykle vlahém zimním večeru domů nechtělo.

Ing. Arch. Jaroslav Klenovský závěrem: „Komorní akce při svíčkách se zúčastnila asi stovka občanů. Kromě již výše zmíněných patří velké poděkování i restaurátorovi kamene Přemyslu Blažíkovi. Márnice bude standardně uzavřená, návštěvníci mohou dovnitř nahlédnut okénkem ve dveřích. Přístup bude možný za přítomnosti průvodců, kteří provázejí turisty Židovskou čtvrtí.

Ing. Miloš Pachl za sebe z pozice stavbyvedoucího též děkuje a vyjadřuje obdiv všem profesím, jež se na opravě márnice podílely. Pánové odvedli opravdu vynikající práci,“ dodal.

Po devatenácté hodině se hřbitov pomalu vyprázdnil, zůstaly jen vzpomínky a nažloutlé světlo dohořívajících svíček…

Luboš Sušil

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky