Listy regionů
17Úno/160

Nemocnice Blansko – „Bezpečná nemocnice“

Nemocnice Blansko se na konci roku 2015 přihlásila do soutěže „Bezpečná nemocnice“, kterou pořádal Kraj Vysočina ve spolupráci se Spojenou akreditační komisí ČR, o.p.s., Johnson & Johnson, s.r.o., Project HOPE – Česká republika, o.p.s. a Českou asociací sester, o.s. Zastřešující téma soutěže, která byla určena pro lůžková zdravotnická zařízení akutní, následné i dlouhodobé péče, bylo „Co můžeme udělat (děláme) pro zdravotníky, aby mohli poskytovat bezpečnou péči.“

Celkem se přihlásilo 19 lůžkových zařízení s 20 projekty.

Nemocnice Blansko se jako jediná přihlásila do soutěže se dvěma projekty: „Zásady správné manipulace s pacientem po cévní mozkové příhodě jako metoda prevence poškození zdraví pacienta a personálu“ a „Prosím, polkněte si“.

Cílem prvního projektu “Zásady správné manipulace s pacientem po cévní mozkové příhodě jako metoda prevence poškození zdraví pacienta a personálu“ bylo natočení instruktážního videa, které názorně, krok za krokem, ukazuje správnou a bezpečnou manipulaci zdravotnického personálu s pacientem s diagnózou akutní cévní mozková příhoda v nejvíce frekventovaných typech manipulačních přesunů, s maximálním využitím zbytkového potenciálu pacienta. S tímto projektem se nemocnice umístila na 8. místě.

Druhý projekt „Prosím, polkněte si“ je zavedení screeningu dysfagie (poruchy polykání) u pacientů s diagnózou akutní cévní mozková příhoda jako bezpečná metoda prevence pochybení personálu při poskytování péče v iktovém centru Nemocnice Blansko. Otázka dysfagie je v současné době opomíjená a dosud komplexně a jednotně mezioborově a multidisciplinárně neřešená problematika, která vykazuje možnost vysokého rizika poškození, případně až úmrtí hospitalizovaného pacienta (aspirace a následné udušení). Tímto se současně stává vysoce rizikovou i pro personál, který je vystaven případným následkům souvisejícím se zanedbáním péče. Významným doprovodným pozitivním efektem při řešení problematiky dysfagie je prevence vzniku malnutrice (podvýživy) v důsledku poruchy polykání při příjmu potravy. S tímto projektem se nemocnice umístila na 9. - 10. místě.

Slavnostní vyhlášení výsledků celostátní soutěže proběhlo 21.1.2016 v Jihlavě.

Slavnostního vyhlášení výsledků soutěže se zúčastnily: MUDr. Vladimíra Danihelková MBA. (ředitelka Nemocnice Blansko), Martina Vágnerová (manažerka kvality a interní auditorka), Mgr. Jana Klesková (náměstkyně pro nelékařskou péči), Mgr. Kristýna Mašková (vedoucí fyzioterapeutka) a Bc. Lenka Kalužová (staniční sestra neurologické JIP).

Bc. Kateřina Ostrá

Tisková mluvčí

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky