Listy regionů
19Dub/160

V Nemocnici Blansko bude magnetická rezonance

Pacientům s akutní cévní mozkovou příhodou /mrtvicí, mozkovým infarktem – kdy je poškozen mozek v důsledku porušení krevního oběhu / z okresu Blansko, Brno-venkov, Svitavy, Vyškov a Žďár nad Sázavou se již brzy značně ulehčí život. V Nemocnici Blansko začne totiž od podzimu 2017 fungovat nová magnetická rezonance.

„ Posledního března rada jihomoravského kraje schválila instalaci magnetické rezonance v naší městské nemocnici. Jelikož je město Blansko zřizovatelem tohoto zdravotnického zařízení jsem tomu velmi rád, protože se značně zkrátí čekací doba na vyšetření, která je v některých
nemocnicích v kraji 8–12 týdnů, „ informuje starosta Blanska Ivo Polák.

Počet pacientů s indikací, kde je nutné zobrazení na magnetické rezonanci narůstá. Doposud jsou pacienti odesíláni k vyšetření do Prostějova nebo na brněnská pracoviště. Z důvodu dlouhé čekací doby může být i léčba zahájena pozdě. Problémem jsou také pacienti hospitalizovaní v nemocnici v tzv. iktovém centru, u kterých lékaři potřebují další informace z magnetické rezonance a pacienti musí být převáženi na vzdálené pracoviště záchrannou službou.

„Vybavit nemocnici magnetickou rezonancí nebylo jednoduché. Koncem roku 2015 se uskutečnilo jednání s představiteli komise pro posuzování rozmístění přístrojových zdravotnických prostředků na Ministerstvu zdravotnictví ČR. Právě tato komise doporučila umístění magnetické rezonance v Nemocnici Blansko,“ popisuje starosta,“ nemocnice podepsala totiž v roce 2011 Memorandum ke Koncepci sítě lůžkových zdravotnických zařízení v Jihomoravském kraji, což jí přineslo rovnoprávné postavení mezi ostatními zdravotnickými zařízeními.“ S umístěním magnetické rezonance v Nemocnici Blansko vyslovila souhlas i Rada JMK, která tuto záležitost projednala na svém zasedání v březnu.

Pořízení MR bude stát přes 50 mil Kč. „ Stavba bude stát 13 mil. Kč, technologie kolem 35 mil. Kč a projektová dokumentace 2,5 mil. Kč,“ doplňuje ještě Polák,“ ve financování se počítá částečně s vlastními zdroji nemocnice v kombinaci s úvěrem, který bude zaštiťovat město. Zařízení bude plně vytíženo – plánováno je kolem 3500 vyšetření ročně, při provozu i v odpolední směně ještě o 1500 vyšetření více. „Magnetická rezonance přinese pacientům zkvalitnění a upřesnění diagnózy a zlepšení komfortu bez nutnosti dojíždění.

Mgr. Ivo Polák, starosta Blanska

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky