Listy regionů
1Čvn/160

Kongres s mezinárodní účastí Letovice Care

27. - 28.05.2016 se konal již 7. ročník mezinárodního zdravotnického kongresu Letovice Care v Letovicích. Na pořádání kongresu se spolupodílí i Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace Jihomoravského kraje. Jako každoročně záštitu nad kongresem převzal hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek.

Na zahájení kongresu byli přítomni významní představitelé samosprávy - starosta Města Letovice Vladimír Stejskal, starosta Města Blanska Mgr. Ivo Polák. Účastníky kongresu pozdravil také předseda okresního sdružení České lékařské komory MUDr. Jan Machač, v sále byli přítomni i ředitelé nemocnic Blansko, Boskovice, Hustopeče.

Kongres tradičně zahájil náměstek hejtmana JMK Mgr. Marek Šlapal, člen rady JMK zodpovědný za oblast zdravotnictví, který popřál všem účastníkům mnoho zdaru jak v profesním, tak v soukromém životě.

Letovický kongres navštěvují lékaři, sociální pracovníci a další zdravotničtí pracovníci z celé ČR. Přednášející jsou významní odborníci převážně z fakultních nemocnic z celé ČR, zahraniční účastníci přijeli ze Slovenska, Ruska a Srbska. O kongresu bude referováno v regionálním tisku a v časopise Zdravotnictví - medicína.

Za organizační výbor

doc. MUDr. Tomáš Skřička, CSc.

MUDr. Drahoslava Královcová

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky