Listy regionů
13Pro/160

Podzimní zpívání Svatojánského sboru

Tentokráte Svatojánský sbor zpíval v jednom dni ve dvou významných, avšak od sebe značně vzdálených kostelech. Bylo to o první listopadové neděli a prvním zastavením bylo velmi navštěvované poutní místo s kostelem se dvěmi na velkou vzdálenost viditelnými věžemi v Dubu nad Moravou.

Mše byla o to slavnostnější, neboť při ní byl udělován křest. Na varhany doprovázel Jiří Pohl, na flétnu hrála Markéta Švancarová. Po venkovní prohlídce celého poutního areálu, a uctění památky před 14 lety zavražděného kněze a správce kostela P. Vrbíka, sbor nasedl do autobusu a pokračoval v cestě za druhým vystoupením do Frýdku Místku. Osobou, která náš sbor pozvala do tohoto města byl náš rodák ze Svitávky BcA. Mirek Maňoušek. Proto se sbor ocitl tak daleko od domova a přijel si zazpívat do jeho farnosti, ve které od srpna nastoupil jako varhaník a sbormistr.

V bazilice Navštívení Panny Marie začala v 18 hodin nedělní mše svatá celebrovaná P. Janem Zoričákem, současným farním vikářem. Celou mši svatou na kůře hrál varhaník Mirek Maňoušek, sbor řídila Leontina Koryčánková a na flétnu doprovázela Michaela Dvořáčková. V krásném a milém ovzduší farnosti bylo všem dobře, avšak čekala nás ještě daleká cesta domů.

Proto jsme naši návštěvu v nejlepším ukončili, poděkovali duchovnímu Otci za přijetí, Mirku Maňouškovi za velké starosti Leontině Koryčánkové za organizaci i Jiřímu Pohlovi za velkou pomoc při doprovodu na varhany v poutním chrámu v Dubu nad Moravou při dopolední mši. Zvláštní poděkování tímto vyslovujeme panu starostovi Zoubkovi a vedení městyse Svitávka za velmi vstřícný přístup ke Svatojánskému sboru, který nám po celou dobu našeho působení poskytuje.

sbor

Za celý Svatojánský sbor

Miroslav Holík

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky