Listy regionů
15Pro/160

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ VÝSTAVA NA SUCHÉM 2016

Každoroční vánoční výstava konaná v místní školce přiláká řadu návštěvníků. Tradičně ji pořádá místní spolek žen a již zmíněná MŠ. Výstavě předchází společné tvoření, které se uskutečnilo už v pátek 9. 12. 2016 v salonku pohostinství Na Dolech. Samotné práce pak byly vystavovány v neděli 11. 12. 2016 ve školce.

Spousta voňavých dekorací navodila tu správnou vánoční atmosféru. Příchozí vítal zpěv koled. Podávalo se svařené víno. Dětem zase čaj a jižní ovoce. Děti si mohly ještě zkusit přichystanou dílničku. Na mnohých vystavovaných dekoracích se podílely právě děti. Část výrobků je možné si i zakoupit.

Největší zájem je vždy o výrobky, které zde pravidelně nabízí charitní zařízení Betany Boskovice. Ač bývá, výstava spíše domáckou záležitostí rádi sem zavítají i přespolní. Poklábosit a připomenout si tradici Vánoc.

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky