Listy regionů
6Led/170

Muzeum regionu Boskovicka v roce 2017 rozšíří odbornou činnost

V roce 2016 se pozornost odborných pracovníků Muzea regionu Boskovicka soustředila na přípravu veřejné prezentace sbírek, rozšířený webový portál muzea bude spuštěn 1. února 2017 a nabídne digitální záznamy k vybraným sbírkovým předmětům. Projekt digitalizace sbírek byl finančně podpořen z Ministerstva kultury ČR a ze strany Jihomoravského kraje. Současně se v roce 2016 podařilo významně obnovit počítačové vybavení muzea.

Od 1. ledna 2017 Muzeum regionu Boskovicka povede Mgr. Roman Malach, který doposud v muzeu pracoval na pozici správce synagogy i Židovského obecního domu a částečně jako etnograf.

Díky navýšení provozního příspěvku od zřizovatele – Jihomoravského kraje, budou v roce 2017 v Muzeu regionu Boskovicka navýšeny úvazky odborných pracovníků. Muzeum bude mít nově muzejní pedagožku, budou tak rozšířeny doprovodné programy určené nejen dětským návštěvníkům, ale také seniorům či zdravotně postiženým. Současně bude kromě správce objektů v židovské čtvrti samostatná pozice etnologa. Jihomoravský kraj také finančně podpořil vytvoření expozice Pohádky Boskovicka v prostorách muzejního sklepa. Cílem připravované expozice, která se bude realizovat v letech 2017–2018, je přiblížit ústní lidovou tradici regionu poutavou a návštěvnicky atraktivní formou.

Rok 2017 bude věnován přípravám a realizaci dvou autorských výstav. První z výstav představí panský rod Morkovských ze Zástřizl (bývalí majitelé Boskovického panství), který ovlivnil stavebně historický vývoj, kulturní a společenský život města Boskovice i celého regionu. Druhý výstavní projekt, Germáni v pohybu, ukáže aktuální archeologické nálezy z regionu. Uvedené výstavy jsou plánovány na druhé pololetí roku 2017.

„Potvrzuje se, že převod muzea pod Jihomoravský kraj byl správnou volbou. A jsem ráda, že se nám bez výraznějších obtíží podařilo tuto změnu zřizovatele realizovat. Podmínky nejen finanční, ale také organizační a metodické ze strany nového zřizovatele se výrazně zlepšily. Je potěšitelné, že oblast kultury a muzejnictví je i nadále ze strany JMK podporována. Tato podpora se zpětně odráží v narůstající návštěvnosti muzeí spravovaných Jihomoravským krajem.“ Sdělila Ing. Jaromíra Vítková, senátorka a členka zastupitelstva JMK. 

Zpracovali: Mgr. Dagmar Hamalová, Mgr. Roman Malach

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky