Listy regionů
13Bře/170

Enersol 2017 ve znamení vody

Dne 28.února 2017  zamířily do Kulturního domu v Letovicích  desítky delegátů – účastníků Krajské konference Enersol 2017  pořádané Regionálním centrem pro OZE Jihomoravského kraje při  Masarykově střední škole Letovice. Program Enersol reaguje na aktuální celospolečenskou objednávku směřující k tomu, aby do povědomí žáků středních škol vstoupila problematika úspor energií  a obnovitelných zdrojů energií, která zdůrazňuje potřebu odborné přípravy nejen technických profesí  v této oblasti.  Prioritou vyhlášenou Asociací Enersol  pro 13.ročník programu  bylo téma Vody a hospodaření s vodou.

 Osobní záštitu nad krajskou konferencí převzal  hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek.

Prezentovaná projektová témata v kategorii Enersol praxe a Enersol inovace byla  rozmanitá a  podnětná, cenný byl vlastní názor žáků na zpracovanou problematiku a jejich doporučení a návrhy na změnu či zlepšení situace.   V kategorii  Enersol - popularizace byly zdůrazněny hodnoty úcty k přírodě a  k životu ve všech jeho formách za pomoci uměleckých vyjadřovacích  prostředků.

V průběhu konference měli všichni účastníci možnost vyzkoušet si jízdu elektromobilem nebo se povozit elektrovozítkem, které zkonstuovali naši žáci 1. ročníku oboru elektrikář.

Nejvyšší ocenění z naší školy získali  a do celostátního finále postupují :

Karel Stria 1.místo v kategorii  Enersol - popularizace
Ondřej Musil 2.místo v kategorii Enersol - praxe
Vít Kiršner 4. místo v kategorii Enersol - praxe

Děkuji všem našim žákům , kteří se zapojili do projektu Enersol  a kteří přemýšlí nad  potřebou zachování životního prostředí  pro budoucí generace  v co nejméně pozměněné podobě. Jsme příliš zahlceni technikou a odtrženi od přirozených rytmů přírody. Pokud se nenajde dostatek  odvážných lidí šířících osvětu o možnostech šetrných způsobů využívání obnovitelných zdrojů energií a úspor energií v pracovním i osobním životě, můžeme si nevšimnout, že kolem nás mizí celé ekosystémy, se kterými jsme bytostně propojeni a že se ztrácí okouzlující  krása přírody, která sytí naši duši.

Helena Marešová, ředitelka školy

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky