Listy regionů
13Čvc/170

Pasování prvňáčků na čtenáře

Ve dnech 7., 9. a 14. června t. r. , proběhlo v oddělení pro děti a mládež blanenské knihovny Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře. Tohoto pasování se zúčastnily  děti ze ZŠ Dvorská, ZŠ Salmova (i s třídou z Dolní Lhoty) a ZŠ Erbenova.

Děti předvedly nejen nám, ale i rodičům, sourozencům a prarodičům, jak se za první rok ve škole naučily krásně číst. Poté složily s rytířem čtenářský slib a byly pasovány na čtenáře. Některé třídy vystoupily i s vlastním krátkým programem, za což jim a zejména paním učitelkám děkujeme.

Pasování proběhlo jako slavnostní ukončení projektu „Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka“, kdy děti obdržely knihu od Svazu knihovníků a informačních pracovníků, která je určena pouze pro tento projekt.

Děkujeme tímto Ing. Jiřímu Crhovi, kolegům Lence Jančové, DiS., a Michalu Kalovi za roli rytíře, která se u dětí setkala s velkým ohlasem.

Fotografie z průběhu celého pasování pořídil pan Ladislav Král.

Bc. Ivana Filoušová

Městská knihovna Blansko

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky