Listy regionů
17Čvc/170

Slavnostní ukončení školního roku 2016/17

Poslední den školního roku 2016/2017 se po předání vysvědčení ve svých třídách sešli všichni žáci, učitelé, ale i množství rodičů a bývalých absolventů ZŠ Jedovnice u rybníka Olšovec na výletišti Barachov, kde proběhlo slavnostní zakončení letošního školního roku.

Zde již čekali i žáci 9. ročníku, kteří jak se již stalo tradicí, svoje poslední vysvědčení základní školy obdrželi z rukou pana starosty městyse Jedovnice Ing. Jaroslava Šíbla a ředitele školy Mgr. Michala Součka v obřadní síni radnice.

Nejprve zástupkyně knihovny a městyse paní Doleželová a Ševčíková  předaly všem prvňáčkům malou knižní odměnu a společně je pokřtily na čtenáře. Poté již došlo na vyhlášení tradičních anket o nejlepšího pedagoga, žáka a sportovce školy a oceněni byli úspěšní žáci jednotlivých tříd.

Nejoblíbenějším pedagogem byl žáky školy zvolen pan učitel Mgr. Lukáš Buřt. Nejlepším žákem 1. stupně ZŠ Jedovnice byla vybrána Stella Hassová ze třídy 5. B, nejlepším žákem 2. stupně Sabrina Abrahamová ze třídy 9. B. Následovalo vyhlášení nejlepších žáků jednotlivých tříd a také odměna pro úspěšné účastníky 24 hodinového charitativního běhu You Dream We Run. 
Na závěr se se všemi pedagogy i žáky rozloučili nádherným kulturním pásmem letošní absolventi – 51 žáků devátého ročníku.

Mgr. Bc. Michal Souček

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky