Listy regionů
26Říj/170

Nemocnice Blansko se i letos zapojuje do kampaně „Čas je mozek“

Příznaky mozkové mrtvice lidé často nepoznají nebo je bagatelizují. V důsledku toho vyhledají odbornou pomoc pozdě a hrozí jim trvalé následky nebo dokonce smrt. Systém péče o pacienty s mrtvicí je přitom v Česku na vynikající úrovni. V případě správného rozpoznání příznaků a okamžitého přivolání záchranné služby je jejich šance na uzdravení obrovská. Upozornit na to má i Světový den mozkové příhody, který si připomínáme každý rok 29. října. Kampaň nese název: „Čas je mozek“ a i letos se k ní Nemocnice Blansko aktivně připojí.

Návštěvníci Nemocnice Blansko si v pondělí 6.11.2017 od 11 do 14 hodin mohou na infostánku kampaně „Čas je mozek“ vyzkoušet jednoduchý test, který prověří, jestli znají hlavní příznaky mozkové příhody, umí je rychle odhalit a vědí, jak nemocnému účinně pomoci.

Na stánku budou přítomni lékaři a zdravotní personál neurologického oddělení. Zájemcům budou měřit krevní tlak, hladinu cukru a cholesterolu v krvi; první 3 zájemci každou celou hodinu budou mít možnost absolvovat ultrazvukové vyšetření krkavic. S lékaři bude taktéž možné diskutovat o rizikových faktorech a příčinách mozkové příhody a jejich možném ovlivnění. Zájemci obdrží edukační materiály.

Stánek bude umístěn v přízemí polikliniky Blansko v blízkosti Informačního centra a lékárny.

Mozková mrtvice (latinsky iktus) je třetí nejčastější příčina úmrtí na světě (v České republice dokonce druhá). V 85 procentech případů je její příčinou ucpání cév a zastavení přívodu okysličené krve do určité části mozku. Pokud se proudění krve do pěti minut neobnoví, začínají odumírat první neurony. Každou minutu jich odumře skoro 2 miliony. Rychlost, s jakou se pacient dostane do nemocnice, je proto zcela zásadní.

„Zatímco lidé s mrtvicí, kteří se do nemocnice dostanou do hodiny od jejího začátku, mají 50 až 70% naději na úplné vyléčení, u pacientů, kteří do nemocnice dorazí po několika hodinách, je tato naděje výrazně nižší. Bohužel, v současnosti přijíždí až polovina pacientů příliš pozdě a my už jim nemůžeme pomoci,“ varuje MUDr. Dušan Tenora, primář neurologického oddělení Nemocnice Blansko.

MRTVICE V ČÍSLECH

  • v České republice mrtvice každým rokem postihne přes 50 tisíc lidí a každý den jich v průměru 28 zemře
  • v Česku je mrtvice druhou nejčastější příčinou úmrtí
  • každé 4 vteřiny někoho na světě potká mrtvice a každých 40 vteřin na ni někdo zemře
  • 5 minut trvá, než začnou odumírat první mozkové buňky
  • 70 % pacientů se zcela zotaví, pokud se začnou léčit do 1 hodiny po ohlášení příznaků
  • k započetí léčby má pacient od vzniku příznaků maximálně 6 hodin
  • více než 80 % cévních mozkových příhod můžeme předejít prevencí
  • více než 70 % Čechů nepozná příznaky mozkové mrtvice

Systém péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou je v České republice na vynikající úrovni. Pacienti jsou převáženi rychlou záchrannou službou do nejbližšího iktového centra, jejichž rozmístění je rovnoměrné po celé České republice. Nemocnici Blansko byl udělen statut Centra vysoce specializované péče o pacienty s ikty v r. 2013, čímž byla potvrzena komplexnost a kvalita péče o pacienty s mozkovou příhodou v Nemocnici Blansko.

Léčba mozkové příhody musí být zahájena včas, musí proběhnout co nejdříve po objevení prvních příznaků. Nejčastějším problémem léčby je totiž pozdní příjezd pacientů do nemocnice. Závažnost následků je tím větší, čím delší prodleva nastala, odtud také název kampaně „Čas je mozek“. Takzvané časové okno, tedy časový úsek, ve kterém se dá cévní mozková příhoda efektivně léčit, je při standardní léčbě nitrožilně podávanou trombolýzou čtyři a půl hodiny. Nejnovější metoda - mechanická trombektomie, dává lékařům k dispozici ještě pár hodin navíc, standardně lze léčit do šesti hodin.

Jaké jsou možné příčiny mozkových příhod?

Příčin cévních mozkových příhod může být mnoho. Mezi rizikové faktory patří pokročilý věk, diabetes (cukrovka), vysoký krevní tlak, kouření cigaret, ateroskleróza, pravidelná vysoká konzumace alkoholu, vysoká hladina cholesterolu, užívání drog, dědičné faktory, nadváha, poruchy spánku, špatný životní styl, rodinná dispozice, sedavé zaměstnání, úrazy krku, stres, deprese a další.

Jak poznat mrtvici?

Mozková příhoda se neohlašuje jedním typickým příznakem, jako je tomu například u infarktu myokardu, kdy lze původ potíží velmi snadno rozpoznat. Postižení nemusí nutně cítit bolest, projevy mozkového infarktu se pak odvíjejí od toho, kterou část mozku nemoc zasáhla. Nejčastěji je však její náhlý příchod doprovázen poruchou řeči a schopnosti dotyčného porozumět okolí. Člověku rovněž ochabne obličej, nemůže se usmát nebo vycenit zuby, má na jedné straně pokleslý koutek. Stejně tak může dojít k náhlému ochrnutí jedné končetiny nebo celé poloviny těla. Pokud se objeví byť jen jeden takový příznak, je nutné okamžitě přivolat záchrannou službu, která nemocného přepraví do nejbližšího centra specializovaného na léčbu cévní mozkové příhody. Identifikovat základní projevy mrtvice a v případě jejich výskytu správně zareagovat učí veřejnost právě kampaň „Čas je mozek“, do které se zapojila blanenská nemocnice.

A co může být přínosnější, než potkat se s Vámi a zodpovědět Vaše otázky osobně? Těšíme se na Vás!

MUDr. Vladimíra Danihelková, MBA                                 Bc. Kateřina Ostrá    

      ředitelka Nemocnice Blansko                                            tisková mluvčí

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky