Listy regionů
15Lis/170

Nekonečno v matematice

Překračování hranic, cesta za obzor, věčnost - tyto představy vyjadřují lidskou touhu a současně jsou velkou výzvou pro lidskou schopnost porozumění. Možná překvapivě k nim má mnoho co říci také, tak lidské přirozenosti vzdálená oblast, jako je matematika.

Doc. RNDr. Zdeněk Pospíšil se na své přednášce, která se uskuteční 22. 11. 2017 v 17.00, pokusí ukázat, jak se porozumění nekonečnu vyvíjelo v průběhu historie matematiky - od Eukleidova prodlužování úsečky, přes Galileovo logikou motivovanému odmítnutí skutečného nekonečna, k jeho rozvojem fyziky vynucenému návratu v Newtonovu a Leibnizovu infinetesimálním počtu. Na cestě k matematickému uchopení nekonečna hrály velkou roli také theologické úvahy, které v pracích Bernarda Bolzana a Georga Cantora vedly k vytvoření teorie množin. Ta však vyvolala krizi matematiky.

Ale hrát si s nekonečnem je především potěšení a zábava...

Přednáška je pro Vás připravena ve spolupráci s neziskovou organizací Lavina z. s.

Nekonečno

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky