Listy regionů
13Lis/170

Nemocnice Blansko obhájila akreditaci kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb s výborným výsledkem

Ve dnech 19. a 20.10.2017 již potřetí proběhlo úspěšně v Nemocnici Blansko akreditační šetření hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb Spojenou akreditační komisí, o.p.s. Šetření prováděli tři externí auditoři v zastoupení profese lékař, sestra a odborník na provozně-technickou oblast. 

Cílem reakreditačního šetření je neustále zlepšování správného nastavení jednotlivých procesů v nemocnici, dodržování národní legislativy, správného vedení zdravotnické dokumentace, péče o pacienty, ordinace léčiv a jejich skladování, týmové spolupráce, komunikace a předávání pacientů, dodržování hygienicko epidemiologického režimu, podávání stravy pacientům, edukace pacientů, správné stanovení kompetencí jednotlivých zdravotnických pracovníků, identifikace rizikových oblastí a nastavení preventivních opatření, bezpečnost používané přístrojové techniky, bezpečné prostředí pro pacienty a personál, zvládání krizových situací.

Pro pacienty je zavedený systém signálem a zárukou, že vstupují do bezpečného prostředí, kde jim budou zdravotní služby poskytnuty kvalifikovanými zaměstnanci v maximální možné kvalitě. Nedílnou součástí je zlepšení image a konkurenceschopnosti nemocnice. Kvalita a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb je absolutní prioritou Nemocnice Blansko.

Akreditace je komplexní a týká se veškerého spektra poskytovaných služeb, včetně nezdravotnických provozů. Navazuje na dlouhodobý Strategický plán Města Blanska a je součástí Plánu zvyšování kvality a bezpečí nemocnice. Nemocnice Blansko získala akreditaci kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb již v roce 2011, v roce 2014 poprvé úspěšně absolvovala reakreditaci a nyní Nemocnice Blansko úspěšně reakreditovala podruhé. Prodloužení certifikátu je na další 3 roky.

Velké poděkování patří nejen manažerce kvality v Nemocnici Blansko, paní Martině Vágnerové, ale hlavně všem zaměstnancům nemocnice. Ti stojí jak za úspěšnou reakreditací nemocnice, tak i za dlouhodobě kvalitní a bezpečně poskytovanou péčí v Nemocnici Blansko.

MUDr. Vladimíra Danihelková, MBA                                 Bc. Kateřina Ostrá    

      ředitelka Nemocnice Blansko                                            tisková mluvčí

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky