Listy regionů
27Lis/170

V Nemocnici Blansko se bojovalo za zdravá prsa. Již po šesté.

V úterý 14. listopadu 2017 proběhla na radiodiagnostickém oddělení Nemocnice Blansko již po šesté preventivní akce zaměřená na boj s rakovinou prsu. Od 6.50 hodin ráno do téměř 19 hodin se mohly ženy pod věkovou hranicí 45 let nechat v blanenské nemocnici zcela bezplatně vyšetřit, a to ultrazvukem, mamografickým vyšetřením nebo kombinací obou vyšetřovacích metod. Tuto možnost využilo a bylo v tento den vyšetřeno celkem 127 žen.

U 44 žen bylo provedeno mamografické vyšetření (věkový průměr vyšetřených žen byl 42 roku), 99 žen absolvovalo vyšetření ultrazvukem (s věkovým průměrem 30 roku), přičemž 16 ženám bylo lékařkou indikováno provedení kombinovaného vyšetření jak ultrazvukem, tak pomocí mamografu. Akce se letos zúčastnilo více žen blíže ke screeningovému věku, tj. 38 až 44 let.

S ohledem na prioritu této akce, tedy důraz na prevenci, bylo během tohoto dne rozdáno 57 instruktážních DVD k samovyšetření prsu.

Mezi ženami, které se na tuto preventivní akci dostavily, bylo 35 žen s pozitivní rodinou anamnézou, tj. výskytem rakoviny prsu nebo rakoviny vaječníků v rodině.

Výsledky letošního ročníku preventivní akce proti rakovině prsu zaměřené na ženy pod věkovou hranicí 45 let, tj. na ty ženy, které nemají ze zdravotního pojištění na bezplatné pravidelné screeningové vyšetření prsu nárok, byly opět jednoznačné a potvrdily, že prevence je zásadní, podobné akce jsou smysluplné a Nemocnice Blansko v nich bude určitě i nadále pokračovat!

105 žen odešlo s úlevou a klidem na duši, tj. potvrzením normálního nálezu bez jakékoli patologie.

U 19 žen byl nález benigních (nezhoubných) změn na prsu, 2 ženy s doporučením dalšího sledování a kontrol cestou mamární poradny oddělení jednodenní péče Nemocnice Blansko.

U jedné ženy byl v rámci této preventivní akce stanoven nález indikovaný k ověření původu ložiska cestou bioptického odběru vzorku tkáně a jeho histologického vyšetření. Tato žena byla objednána k výkonu na radiodiagnostickém oddělení Nemocnice Blansko v nejbližším možném termínu.

Pravidelné mamografické vyšetření dokáže odhalit i počáteční stadia onemocnění a při včasném odhalení nádoru může být vyléčeno až 92 % pacientek! Využijte možnost absolvovat mamografické/ultrazvukové vyšetření v Nemocnici Blansko. Naše pracoviště je zahrnuto v síti akreditovaných center, jejichž činnost je průběžně monitorována a kontrolována.

Akreditované pracoviště musí splňovat přísné podmínky a získat osvědčení o způsobilosti k provádění mamárního screeningu. V posledních letech bylo pracoviště Nemocnice Blansko opakovaně vyhodnoceno jako nejlepší v celé ČR z hlediska kvality screeningového programu.

Na úterní preventivní akci se podílely 3 lékařky blanenského centra pro screeningovou mamografii se specializací, 7 radiologických asistentů a celý kolektiv radiodiagnostického oddělení Nemocnice Blansko, který souběžně dokázal pokrýt běžný provoz oddělení během celého dne. Za jejich mimořádné pracovní nasazení i realizaci takto smysluplné a potřebné akce jim patří obrovské poděkování. Patří ale i všem ženám, které v úterý do blanenské nemocnice přišly a za svá zdravá prsa „bojovaly“.VELKÉ PODĚKOVÁNÍ NAŠIM ZAMĚSTNANCŮM ZA REALIZACI OPRAVDU SMYSLUPLNĚ AKCE A ZA MIMOŘÁDNÉ PRACOVNÍ NASAZENÍ, velké díky Vám všem, které jste přišly a za svá zdravá prsa bojovaly!VELKÉ PODĚKOVÁNÍ NAŠIM ZAMĚSTNANCŮM ZA REALIZACI OPRAVDU SMYSLUPLNĚ AKCE A ZA MIMOŘÁDNÉ PRACOVNÍ NASAZENÍ, velké díky Vám všem, které jste přišly a za svá zdravá prsa bojovaly!

MUDr. Vladimíra Danihelková, MBA                                 Bc. Kateřina Ostrá    

      ředitelka Nemocnice Blansko                                            tisková mluvčí        

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky