Listy regionů
1Pro/170

Advent v dřevěném kostelíku v Blansku

Srdečně Vás všechny bez rozdílu, věřící (kteréhokoliv vyznání), hledající i nevěřící zveme na ztišení, ve společenství víry, naděje a lásky. Udělejte si prosím, čas a přijměte pozvání. Věřím, že nebudete litovat.
V neděli 3.12. v 9:00 hodin  prožijeme liturgii 1. neděle adventní. Přineste si prosím, své domácí adventní věnce na požehnání. Slavíme svátost pokání a veřejnou zpověď.

V neděli 3.12. v 17:30 hodin je připraven první adventní koncert   s názvem: „Rokové balady“ v podání skupiny Gava band, Honza Gavanda a spol.

V pátek 8.12. v 17:30 hodin je připraven druhý adventní PĚVECKÝ SBOR PERLIČKY  a jejich hosté -  GYMNÁZIUM BLANSKO.

V sobotu 9.12. v 6:30 hodin  ranní roráty  se společnou snídaní.

V neděli 10.12.  v 9:00 hodin  prožijeme liturgii 2. neděle adventní. Přivítáme mezi námi Mikuláše s družinou, zveme děti i dospělé. Soutěž pro děti o ceny.

V neděli 10.12. v 17:30 hodin je připraven třetí adventní koncert  -   soubor Bacz band.

V pátek 15.12. v 17:30 hodin je připraven čtvrtý adventní koncert  Honzy Čižmáře

V sobotu 16.12. v 6:30 hodin ranní roráty  se společnou snídaní.

V neděli 17.12. 9:00 hodin prožijeme liturgii 3. neděle adventní. Přivítáme mezi námi sv. Lucii.

V neděli 17.12. v 17:30 hodin je připraven poslední, pátý adventní koncert  -  Cimbálová Muzika MAJERÁN /dříve Drahan/, Krápníček, Olda Krikl a Martin a Barča Jíkovi

Na setkání se těší všichni účinkující a hosté.

RORÁTY ZDE V KOSTELE
Je už letitou tradicí, že se v blanenském dřevěném kostele setkáváme k adventním rorátům.
Jsou to zvláštní ranní bohoslužby, které začínají nad ránem, ještě za tmy, a požehnání končí za rozbřesku nového dne.
Je to zvláštní zkušenost, nenechte si ji ujít. Časem vzniku rorátních bohoslužeb je doba vlády Karla IV. Největšího rozkvětu dosáhly v době husitské. Řada rorátních písní se zpívá dodnes. Tradičním doplňkem je tzv. rorátní lucerna. Buď si můžete vzít vlastní, nebo si ji zapůjčit  v kostele.
Po tři adventní soboty
9., 16. a 23. prosince v 6:30 hodin

vás srdečně zveme k této krásné duchovní zkušenosti.

Stojí to za to!
Po rorátní bohoslužbě vás zvu na společnou adventní snídani. Srdečně zveme všechny, kteří si rádi přivstanou!

Farář Martin

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky