Listy regionů
14Pro/170

II. ročník výtvarné soutěže Město mých snů

Dne 21. listopadu proběhlo v Galerii města Blanska vyhlášení výsledků II. ročníku výtvarné soutěže, kterou pořádá Umělecké centrum ART-TEP, spolek a firma CERGO, s.r.o.

Letošní téma soutěže bylo „nadčasové“. Děti měly možnost ztvárnit Blansko ve svých představách, spřádat sny o městě, ve kterém by chtěly žít. V soutěži se objevily různé techniky zpracování. Letos se také objevilo více společných prací. Společná činnost skupiny žáků na jednom díle a společném tématu.

Do II. ročníku soutěže se zapojilo celkem 11 ZŠ, 3 MŠ a jeden spolek. Celkem se sešlo přes 400 prací, na kterých pracovalo téměř 450 dětí. Odborná porota ve složení ak. mal. Arna Juračková, Eva Holoušová - pedagožka a Jolana Chalupová - vedoucí Galerie města Blanska, měla nelehký úkol, okamžiky rozhodování byli náročné, někdy porota sváděla i malé osobní boje. Protože se jedná o soutěž, museli vybrat ty nejlepší díla z každé kategorie. A jak to dopadlo? V 1. Kategorii bylo uděleno 2. místo Matyášovi Simčovi, 2. Kategorie - umístění bylo: 1. místo Zuzana Gernešová, 2. místo Jindřich Rejthar, 3. místo Petr Dvořáček a Lenka Rejtharová. Ve 3. Kategorii se umístili: na 1. místě Natálie Dvořáková, 2. místo Lucie Hrazdírová a Andrea Kalová, na 3. místě Tomáš Henzl a Adéla Dekanová. Jako skupina byl ohodnocen kolektiv MŠ Bořitov a kolektiv dětí ze ZUŠ Blansko. Všichni vítězové si kromě sladkého pocitu vítězství odnesli hodnotné ceny.

Celým podvečerem nás slovem provedla Petra Žerníčková, zřizovatelka a jednatelka spolku ART-TEP Blansko. Akci zaštítil starosta Mgr. Ivo Polák a místostarosta Ing. Jiří Crha. Za spolupořádající firmu CERGO, s.r.o. byl přítomen jednatel firmy Ing. Josef Vrba. Všichni tři pánové udělili speciální cenu, a to cenu pana starosty, tu si odnesla Nikola Burgerová, Eva Nejezchlebová, Nikola Belžíková a Simona Jelínková ze ZŠ TGM Blansko, cenu pana místostarosty, zde zvítězil obrázek od Matouše Ungermana ze ZUŠ Blansko a cenou firmy CERGO, s.r.o. se může pyšnit Kateřina Šebková ze ZUŠ Blansko.

Z výtvarných prací vznikl stolní kalendář, který si děti na památku odnesly. V Galerii města Blanska bylo do 1. prosince vystaveno 29 individuálních prací a 10 skupinových prací.

Text: Renata Kuncová Polická  

Foto: Petr Meduna, Renata Kuncová Polická

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky