Listy regionů
19Pro/170

Nemocnice Blansko uspěla v celostátní anketě NEMOCNICE ČR 2017

V rámci celostátního hodnotícího projektu Nemocnice ČR 2017, do kterého se již tradičně zapojila i Nemocnice Blansko, byly nemocnice komplexně hodnoceny ve čtyřech klíčových oblastech. Těmi jsou Bezpečnost a spokojenost hospitalizovaných pacientů, Bezpečnost a spokojenost ambulantních pacientů, Bezpečnost a spokojenost zaměstnanců nemocnic a Finanční zdraví nemocnic.

Do tohoto porovnávání se letos zapojilo celkem 155 nemocnic z celé České republiky s akutními lůžky.

Výsledky ankety jsou neuvěřitelně pozitivní zpětnou vazbou jak pro celé vedení blanenské nemocnice, tak pro každého jednotlivého zaměstnance, který za tímto nemalým úspěchem stojí. Nemocnice Blansko obsadila v kategorii Bezpečnost a spokojenost ambulantních pacientů celé ČR krásné 3. místo! V kategorii Nejlepší nemocnice 2017 v Jihomoravském kraji získala taktéž první místo u ambulantních pacientů a druhé místo u pacientů hospitalizovaných.

Velice děkujeme všem našim pacientům, všem hlasujícím, kteří nám tímto vyjádřili svoji náklonnost. Máme nesmírnou radost a tohoto výsledku si opravdu velice vážíme!

Velké poděkování patří zejména všem zaměstnancům Nemocnice Blansko, protože právě oni za tímto výsledkem svojí každodenní prací stojí.

Nemocnice Blansko se každoročně zapojuje do celostátní ankety Nemocnice ČR, jejímž cílem je sestavit žebříček nemocnic České republiky dle míry bezpečnosti a také spokojenosti pacientů a zaměstnanců. Anketa probíhá jak pomocí tištěných dotazníků, které pacienti mohou v prostorách nemocnice vyplnit, tak i prostřednictvím webových stránek, kde mohou taktéž úroveň kvality péče v dané nemocnici hodnotit. Hodnocení je zcela anonymní. Sestavení žebříčku Nemocnic ČR za každý rok poskytuje vedení Nemocnice Blansko informace o aktuální úrovni kvality poskytovaných služeb.

Anketa Nemocnice ČR 2017 probíhala od 1. února 2017 do 31. srpna 2017.

Výsledky celostátního hodnotícího projektu Nemocnice ČR 2017 byly zveřejněny organizací HealthCare Institute dne 29. listopadu 2017 v Praze v rámci 12. ročníku celorepublikového komplexního hodnocení českých nemocnic „Nejlepší nemocnice ČR 2017“.

Detailní výsledky jsou k dispozici na webových stránkách www.hc-institute.org/cz.

Nemocnice ČR 2017 - Bezpečnost a spokojenost ambulantních pacientů ČR

  1. Nemocnice Podlesí a.s.
  2. Domažlická nemocnice a.s.
  3. Nemocnice Blansko

Nejlepší nemocnice 2017:

Hospitalizovaní pacienti:

  1. místo v JMK – SurGal clinic, s.r.o.
  2. místo v JMK – Nemocnice Blansko
  3. místo v JMK – Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno

Ambulantní pacienti:

  1. místo v JMK – Nemocnice Blansko
  2. místo v JMK – Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
  3. místo v JMK– Nemocnice Ivančice, p.o.

MUDr. Vladimíra Danihelková, MBA                                 Bc. Kateřina Ostrá    

      ředitelka Nemocnice Blansko                                            tisková mluvčí

 

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky