Listy regionů
23Led/180

Společná vystoupení kunštátské dechovky a svatojánského pěveckého sboru

První koncert nazvaný jako „Novoroční tříkrálový koncert“ se konal v sobotu 6. ledna v podvečer ve velkém sále Löw-Beerovy vily ve Svitávce. Zahájil jej starosta městysu Jaroslav Zoubek, který přivítal všechny přítomné. Potom se již ujal taktovkiy vedoucí kunštátské dechovky Mgr. Pavel Göpfert. Zazněly skladby Šampaňská od G. Verdiho, Ave Verum Corpus od W. A. Mozarta, Nabucco od G. Verdiho, Agnus Dei od J. Valenty. Dechovku pak vystřídal sbor vedený Leontinou Koryčánkovou a doprovázený Jiřím Pohlem. Sbor zazpíval Vínek koled od A. Hromádky, Nabucco od G. Verdiho a Slavnostní mši od J. Valenty. Pokračovala dechovka skladbami Jakob de Haan, Uherský tanec a Sněhurka, Druhá věta z Novosvětské. Obě tělesa pak předvedla Českou píseň od Bedřicha Smetany a Aleluja z oratoria Mesiáš od G. F. Händela. Tato skladba zakončila koncert a pan starosta poděkoval všem účinkujícím. 

Obě vystupující tělesa se druhý den vydala na vystoupení na zámek v Šebetově. Zde nás odpoledne v sále přivítala ředitelka Ing. Zdenka Vašíčková. V zaplněném sále hudba zahrála a zpěváci zazpívali stejný repertoár, jaký předvedli předešlý den ve Svitávce. Vystoupení sklidilo velký úspěch a na závěr paní ředitelka poděkovala účinkujícím a popřála všem v novém roce dobré zdraví a hodně úspěchů.

Text: Miroslav Holík

Foto: Jarmila Procházková, Marcela Dyčková

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky