Listy regionů
5Úno/180

Vybíráte školu? Přijďte k nám…

Masarykova střední škola Letovice, příspěvková organizace je příjemcem dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Z projektu Personální podpora školy je žákům poskytována podpora formou služeb školního psychologa, koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele a doučování.

Psycholog poskytuje personální podporu škole při začleňování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do studentského kolektivu.

Zkoumá klima ve třídách, chování žáků, vytváří diagnostiku a poskytuje konzultace pro žáky, pedagogy a rodiče ve škole nebo také mimo školu. Je koordinátorem spolupráce školy a PPP.

Doučování pomáhá žákům se slabším prospěchem zvládnout standardy dané školním vzdělávacím programem. Při doučování je vedou zkušení pedagogové. Koordinátor působí jako prostředník mezi školou a zaměstnavateli. Účinně pomáhá škole a zaměstnavatelům zajistit realizaci spolupráce dle oborů vzdělání, které škola vyučuje.

Vzdělávací nabídka školy:

Tříleté obory s výučním listem

Truhlář

Elektrikář – silnoproud

Umělecký keramik

Prodavač – aranžér

Zedník, obkladač - sádrokartonář

Čtyřleté obory s maturitní zkouškou

Stavebnictví - pozemní stavby

Nábytkářství – interiérová tvorba

Výtvarné zpracování keramiky 

Mechanik elektrotechnik

Dvouleté nástavbové studium

Podnikání

Masarykova střední škola Letovice má téměř 90 letou tradici a nabízí střední odborné vzdělávání v řemeslných, technických a uměleckých oborech. Škola je držitelem titulu Ekoškola, je součástí mezinárodní sítě škol, které se rozhodly změnit sebe i své okolí s cílem zachovat životní prostředí pro budoucí generace v co nejméně pozměněné  podobě. Výuka probíhá v úzkém propojení teorie s reálným prostředím firem v souladu s aktuálními trendy v technologiích a technickém pokroku. Žáci se realizují  ve školních i mezinárodních projektech a odborných soutěžích, vyjíždí  do států EU za odbornými stážemi i za poznáním.

Zájemci o studium mohou využít den otevřených dveří v sobotu 17. února  2018  v době od 9 do 12 hodin k osobní návštěvě školy. Zde budou mít možnost pobesedovat s vedením školy o možnostech studia, absolvovat prohlídku školy, pohovořit s odbornými učiteli i odborníky z praxe, využít pomoci školního psychologa s volbou profesní orientace nebo si vyzkoušet dílčí odborné operace v dílnách praktického vyučování. Bližší informace na www.stredni-skola.cz

IMG_20160908_124235

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz

Autorka textu: Mária Bašná

Autorka fotografie: Miroslava Vítková

Masarykova střední škola Letovice, příspěvková organizace je příjemcem dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky