Listy regionů
7Úno/180

Výzva k nominování osob na udělení Ceny města Blanska za rok 2017

Zastupitelstvo města Blanska na svém prosincovém zasedání schválilo návrh nové podoby udělování ocenění osobností města. Původní Cenu města Blanska za kulturu, udělovanou jednou za tři roky, nově nahradí Cena města Blanska. V lednu 2018 vyzvalo město Blansko širokou veřejnost k nominování vhodných kandidátů na tuto cenu, přičemž poslední termín pro doručení nominací je 12. února 2018.

Nominovat tedy můžete osobu, která se narodila, žije, nebo je významně spojena s městem Blanskem, a svým působením významně přispěla k šíření dobrého jména města nebo svojí odbornou činností, morálními kvalitami či společenskou odpovědností přispěla k posílení mezilidských vztahů ve společnosti v kalendářním roce, za nějž je Cena udělována.

„Cena města může být udělena za přínos v oblasti umění, sportu, vědy a techniky, za záchranu lidského života, za jiný hrdinský čin či prospěšnou veřejnou aktivitu, zkrátka každému, kdo ve svém oboru dosáhne významného úspěchu,“ vysvětluje místostarosta města Blanska Jiří Crha, který dodal, že přiznána může být nejen žijící osobě, ale i in memoriam.

O udělení Ceny města Blanska rozhodne Zastupitelstvo města Blanska, dle významnosti hodnoceného počinu pak mohou zastupitelé rozhodnout také o výši určitého finančního daru.

Pořadatel pak na základě obdržených návrhů určí, zda se ceremoniál v daném roce odehraje, či nikoli. „Věřím, že tímto rozhodnutím získá toto ocenění na vážnosti a jsem také rád, že se nadále nebudeme omezovat pouze na oblast kultury,“ dodal blanenský místostarosta.

Nominovat lze osoby v těchto kategoriích:

  1. a) za přínos v oblasti umění;
  2. b) za přínos v oblasti sportu;
  3. c) za přínos v oblasti vědy a techniky;
  4. d) za záchranu lidského života;
  5. e) za hrdinský čin jiný, než je záchrana lidského života;
  6. f) za dílo nebo činnost výše neuvedenou, kterými fyzická osoba významným způsobem

pozitivně reprezentuje město Blansko.

Návrh je třeba zaslat či doručit písemnou formou (formulář ve formátu PDF) na adresu:

Město Blansko
Odbor ŠKOL
nám. Republiky 1
678 01  Blansko

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky