Listy regionů
20Bře/180

Nový zajímavý soutěžní festival volně přístupný veřejnosti

„BLANENSKÝ ČTYŘLÍSTEK aneb Přehlídka zajímavostí a novinek cestovního ruchu v regionu Moravský kras a okolí“

Třídenní akce a to od 20. března do 22. března včetně, se bude konat v Dělnickém domě Blansko. První den, 20. března, kdy proběhne slavnostní zahájení a vyhlášení výsledků Poháru Macochy a Jeskynního poháru, bude jen pro pozvané hosty. Ve středu a ve čtvrtek bude pro veřejnost možnost od 9.00 do 15.00 hodin vidět přímo na pódiu soutěže a kromě toho po celý den až do 18.00 bude možnost prohlédnout si expozice. Celá akce je pro všechny návštěvníky zdarma – neplatí se žádné vstupné!

Na všechny části akce včetně degustační zóny bude tedy zabezpečen volný vstup, vyjma organizační sekce (setkání komisařů, VIP salonek), kde bude vstup umožněn jen na základě pozvánky. Návštěvníky akce budou podobně jako v případě čtrnáct let konané barmanské soutěže Amundsen cup zejména občané města, provozovatelé gastronomických a ubytovacích provozů a dalších subjektů cestovního ruchu, vedení regionálních institucí, žáci a studenti regionálních základních a středních škol, členové oslovených společností a spolků, pozvaní zástupci partnerů, médií a hosté pořadatelů. 

Obecný předpoklad je takový, že návštěvnost díky rozšíření odborného záběru a tématu Moravský kras bude ještě vyšší, než v případě Amundsen cupu, na který se každoročně dostavilo několik stovek osob.

Akce je zaměřená na náš region a turistické možnosti v něm. Festival si klade za cíl reflektovat nejzajímavější atraktivity a novinky v oblasti cestovního ruchu v Moravském krasu a okolí a motivovat všechny generace v získávání povědomí o svém regionu a také v umění prezentovat jeho široký potenciál.

Program akce sestává ze čtyř soutěží a doprovodného programu:

Úterý 20. 3.

POHÁR MACOCHY

- vyhlášení výsledků soutěže subjektů cestovního ruchu v nabídce novinkových turistických produktů.

Úterý 20. 3.

JESKYNNÍ POHÁR

- vyhlášení výsledků fotografické soutěže pro veřejnost s tématem Moravský kras a okolí

 Středa 21. 3.  

PUNKEVNÍ POHÁR

- soutěž středních škol v přípravě koktejlů inspirovaných Moravským krasem

Čtvrtek 22. 3.

KRÁPNÍKOVÝ POHÁR

- soutěž základních škol v prezentaci zajímavostí z našeho regionu

Úterý - čtvrtek 20. - 22. 3.

Expozice vítězných fotografií a turistických produktů (Pohár Macochy a Jeskynní pohár)

 DOPROVODNÝ PROGRAM

-výstavy, projekce, prezentace, ochutnávky, konzumační zóna, návštěvnická soutěž…

Akci pořádá Střední škola cestovního ruchu a gastronomie, s.r.o. Blansko ve spolupráci s Kulturním střediskem města Blanska za podpory vedení města Blanska a pod záštitou senátorky Parlamentu ČR Ing. Jaromíry Vítkové.

Více informací na http://www.gastronomicka-skola.cz/aktivity-skoly/soutezni-festival-blanensky-ctyrlistek.

VSTUP na celý festival je pro návštěvníky ZDARMA.

Text: Renata Kuncová Polická

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky