Židé v dějinách – cyklus přednášek v Muzeu regionu Boskovicka

V Muzeu regionu Boskovicka jsme na jarní měsíce připravili výstavu Hvězda pod tíhou hvězdy a cyklus přednášek Židé v dějinách. Oběma akcemi bychom rádi připomněli 70 let vzniku státu Izrael.

Výstava Hvězda pod tíhou hvězdy bude k vidění v Židovském obecním domě od 1. dubna do 24. června 2018. Výstava představí proces uznání židovského státu Československem v květnu roku 1948, problematiku vývozu zbraní do nově vznikajícího státu, výcvik izraelských vojáků v Československu a organizování jednotky židovských dobrovolníků.

Cyklus přednášek Židé v dějinách má informovat návštěvníky o historii Židů a alespoň tak zprostředkovaně přiblížit židovskou kulturu, se kterou se boskovičtí obyvatelé i další návštěvníci města setkávali po několik staletí. V rámci cyklu trojice přednášek, které povede Mgr. Klementová z brněnské pobočky Židovského muzea v Praze, se návštěvníci seznámí postupně s židovským národem v dějinném kontextu, se základními pojmy judaismu a budou jim přiblíženy významné události ze života Židů a svátky židovského roku, představeny budou judaika, předměty náležející k židovské tradici. Dále se návštěvníci seznámí s hebrejskou abecedou, dozví se o původu Tóry i celé Bible (o jejím vzhledu a významu) a v praktické části si projdou základními pravidly psaní a čtení. Třetí setkání přiblíží spletitou historii Židů v Čechách i na Moravě od raného středověku po současnost. Plánujeme i besedu s pamětníkem života v boskovické židovské čtvrti, přesné jméno zatím prozrazovat nebudeme, věříme, že se však setkání uskuteční, a že bude pro návštěvníky velmi zajímavé a poučné.  

Židovskou kulturu plánujeme přiblížit také žákům ZŠ, těm budou věnovány přednášky na tatáž témata, ale přednášky budou koncipované tak, aby byla témata srozumitelná i mladším generacím. Přednášky budou následující:

  1. března 2018 – TRADICE A ZVYKY ŽIDŮ,
    19. dubna 2018 – HEBREJSKÁ ABECEDA,
    17. května 2018 – DĚJINY ŽIDŮ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ OD 10. STOL. DO SOUČASNOSTI + BESEDA S PAMĚTNÍKEM.

V uvedené dny budou přednášky začínat vždy v 17.00, avšak během dne budou probíhat přednášky na stejné téma pro školy. Stále jsou ještě volná místa na přednášky pro školy 19. dubna a 17. května, na které je možné se přihlásit po domluvě s Nikolou Králem, správcem objektů židovské čtvrti v Boskovicích (kral@muzeum-boskovicka.cz, tel: +420 702 049 052).  Po vyhodnocení akce, pokud se osvědčí, budeme plánovat v budoucnu další přednášky/workshopy na témata z oblasti judaismu.  

Židé v dějinách přednášky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *