Listy regionů
7Kvě/180

Česko-německá výměna studentů na blanenském gymnáziu proběhla pod křídly vrápence

14 žáků z dolnosaské školy IGS Oyten navštívilo 7. – 14. dubna 2018 Gymnázium Blansko. Některé děti přijely do České republiky vůbec poprvé. Studenti bydleli v rodinách svých českých partnerů. Finančně program podpořil Česko-německý fond budoucnosti.

Již při návštěvě pěti českých pedagogů gymnázia ve škole  na severu Německa v květnu 2017 byly mezi oběma školami dohodnuty pravidelné žákovské výměny. Těžištěm dlouhodobého programu je projekt zaměřený na studium Moravského krasu v České republice a wattového pobřeží na severozápadu Německa.

Logem první výměny se stal vrápenec malý, symbol krápníkových jeskyní krasu.

Němečtí žáci  neskrývali nadšení z úchvatného pohledu na modrou oblohu ze dna Macochy. „Plavba ve člunech po podzemní říčce Punkvě byla pro nás ohromným dobrodružstvím. Mimořádým zážitkem bylo také pozorování netopýrů,“ líčí své dojmy Ingrid Berger, jedna z učitelek pedagogického doprovodu.

Příjemné odpoledne strávili studenti v chýši Mydlidědka v Lažánkách, kde si vlastnoručně vyrobili mýdlo a svíčku z včelího vosku, originální suvenýry z mikroregionu Moravský kras.

V rámci jednoho dne stráveného ve vyučování proběhlo v laboratoři chemie laboratorní cvičení. Studenti zkoumali různé stupně tvrdosti vody na vzorku vody z říčky Punkvy, destilované vody, minerální vody a vzorku vody z vodovodního kohoutku.
 
Společné umělecké dílo Action-Art á la Jackson Pollock, které bude po zaschnutí převezeno do školy v Oytenu, vytvořily děti v hodině výtvarné výchovy.

Vzájemná pomoc a spolupráce se hodila při sestavení a naprogramování autíčka v hodině robotiky.

Celotýdenní program byl následně doplněn výletem do Brna a poslední den završen chlebíčkovou párty v jídelně školy společně se všemi účastníky projektu včetně rodičů žáků.

Velké díky patří rodinám, které se do projektu zapojily a po celý týden zajišťovaly německým teenagerům skvělé zázemí.

Děti z těchto rodin budou přivítány svými protějšky v městečku Oyten nedaleko Brém v Německu 13. – 20. října 2018, kde je čeká zkoumání wattového pobřeží Severního moře v Národním parku Niedersächsisches Wattenmeer a zdokonalení se v jazykových dovednostech.
Také realizační tým Gymnázia Blansko zaslouží pochvalu za skvěle připravený program a bezchybnou organizaci výměny.

Mgr. Jana Žilková, Gymnázium Blansko

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky