Listy regionů
14Kvě/180

Sportovní hala ve Svitávce bude sloužit sportovcům jak místním, tak i z blízkého okolí

Ve Svitávce se provádí dokončovací práce na nové sportovní hale, jejíž slavnostní otevření je plánováno na sobotu 25. srpna. Pro Listy regionů odpověděla na několik otázek místostarostka městyse Svitávka Miroslava Holasová: Paní místostarostko, Svitávce se podařilo vybudovat poměrně velkou, moderně vybavenou sportovní halu, kterou by mohla závidět i větší města. Jak dlouho trvala stavba?

Od září 2017. V tu dobu byla zahájena demolice staré školní tělocvičny, která byla již natolik v havarijním stavu, že další opravy by byly neekonomické. Při rozhodování, jak zajistit potřebné sportovní zařízení, jsme volili mezi stavbou menší haly, která by pouze nahradila tělocvičnu, nebo větší variantou, ke které jsme se nakonec přiklonili. Pádným argumentem byl fakt, že vybudování zázemí, sítí a venkovní úpravy byly v obou případech nutné a prakticky stejně nákladné. Rozdíl nákladů na menší a větší halu byl díky tomu natolik malý, že jsme zvolili výstavbu současné varianty.

Jak je hala vybavena?

Hlavní sálové hřiště má rozměry 20 x 40 metrů; pomocí zatahovacích sítí máme možnost tuto plochu rozdělit na tři menší a umožnit tak současné využití haly pro více skupin, kterým menší plocha stačí. Ve spodní části je další malý sál, do kterého předběžně plánujeme umístit posilovnu. V poschodí je pak ještě jeden sál, který bude možno využít pro aktivity jako pilates, jóga, stolní tenis a podobné, na plochu nenáročné sportovní aktivity. Všechny tři sály mají samostatné sociální zařízení, sprchy a šatny. Dále bude v této budově umístěna restaurace; máme představu, že by měla být otevřena stále, nejen v době konání sportovních akcí. Restaurace bude mít možnost otevřít letní zahrádku; vzhledem k tomu, že do venkovních prací jsme zahrnuli také vytvoření parkové úpravy s lavičkami, mohlo by se jednat o příjemnou odpočinkovou zónu nejen pro sportovce.

Jaké byly náklady na výstavbu haly?

Celkové náklady činí 34,5 mil. Kč bez DPH. V této částce je také započítána demolice staré tělocvičny, budování komunikace, parkoviště, sadové úpravy. Samotná hala včetně vybavení stojí 31 mil. Kč.

Získali jste nějaké dotace?

Ne, dotaci se nám bohužel nepodařilo získat, akci financuje městys Svitávka s využitím úvěru.

Městys bude provozovatelem haly?

Městys založil společnost s názvem Služby městyse Svitávka, s.r.o.; tato společnost bude halu provozovat. Již nyní jsou dostupné webové stránky na adrese www.halasvitavka.cz, kde budou nejen všechny informace o parametrech sportovních ploch, aktualitách, ale také bude možnost on-line zkontrolovat obsazenost hřišť a případně rezervovat jejich pronájem.

Zmínila jste venkovní úpravy, bude zajištěn dostatek parkovacích míst?

Ano, součásti projektu je také poměrně velké parkoviště, pro osobní vozy i autobusy; celkem bude k dispozici cca 50 míst. 

Budete halu pronajímat také sportovcům z okolí, nejen místním?

Jistě, předpokládáme, že v dopoledních hodinách bude hala sloužit dětem ze základní školy. Odpoledne, o víkendu a v době prázdnin celodenně, si jednotlivá sportoviště mohou rezervovat sportovní oddíly odkudkoliv. Díky rozdělení hlavního hřiště může v hale hrát či trénovat současně až 5 skupin různých družstev.

Paní místostarostko, děkuji za rozhovor.

Petr Hanáček

DCIM100MEDIADJI_0034.JPG

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky