Listy regionů
30Kvě/180

VE ZNAMENÍ TŘÍ DEKLARACÍ… ŠLECHTA V LETECH NACISTICKÉHO OHROŽENÍ ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU

Putovní výstavní projekt Ve znamení tří deklarací byl slavnostně zahájen v Muzeu Blanenska 10. května 2018. Autory projektu jsou historici z Ústavu pro studium totalitních režimů Dita Jelínková a Zdeněk Hazdra. Výstava přibližuje postoje a postavení šlechty v Československu v kontextu mnichovských událostí roku 1938 a následné okupace českých zemí nacistickým Německem. Hlavní pozornost je věnována představitelům šlechtických rodů, kteří stáli u vzniku tří deklarací proklamujících podporu českému státu a národu.

Součástí výstavy je i audiovizuální část tvořená přibližně půlhodinovým videodokumentem, který vznikl ve spolupráci Ústavu pro studium totalitních režimů a občanského sdružení Post Bellum. Návštěvníkům se tak dostane možnost zaposlouchat se do vyprávění potomků protagonistů deklarací z konce třicátých let a seznámit se s osudy jejich rodin během bouřlivého dvacátého století.

Slavnostní zahájení uvedla ředitelka Muzea Blanenska Pavlína Komínková, která přivítala senátorku Ing. Jaromíru Vítkovu a také zástupce z města, pana místostarostu Jiřího Crhu. Následně ředitelka Muzea vyzvala senátorku Jaromíru Vítkovu, která celou akci zaštiťuje, k zahajovacímu proslovu. Poté se účastníci odebrali do prostor nově opraveného sklepení (nejstarší část blanenského zámku), kde byla instalována samotná výstava. Nejdříve proběhlo slavnostní přestřižení pásky v barvách trikolory a poté se mohli účastnici zahloubat mezi panely výstavy. „Dalšími místy, kde mohou zájemci výstavu navštívit, bude Muzeum regionu Boskovicka a dále bude výstava putovat do Velkých Opatovic. Jsem ráda, že spolupráce s Ústavem pro studium totalitních režimů mi dovoluje dostat do regionu velice zajímavé výstavy. Uvidíme, na co se můžeme těšit příště,“ uvedla senátorka Vítková.

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky