Listy regionů
12Čvn/180

ART-TEP…brána do světa umění

Jmenuji se Petra Žerníčková a za podpory ostatních kolegů ze Základní umělecké školy Blansko, Zámek 3, jsem založila v roce 2013 občanský spolek ART-TEP. Spolek je koncipován jako podpora uměleckého vzdělávání v regionu.

Na základních uměleckých školách mohou totiž studovat pouze vybrané skupiny dětí. Omezení je věkové i dovednostní. Kapacity základních uměleckých škol jsou v posledních letech nedostačující.

Jako učitelka Základní umělecké školy si myslím, že pokud je ze strany dětí a jejich rodičů zájem o umělecké vzdělávání, tak bychom tento fakt měli podpořit. A proto vznikl nápad, založit občanský spolek na podporu uměleckého vzdělávání všech věkových skupin bez dovednostních kritérií. Dveře jsou otevřené všem zájemcům o umělecké vzdělávání bez jakýchkoliv omezení.

Po pěti letech existence mohu říct, že to byl krok správným směrem. Je úžasné, kolik dětí, studentů, ale i dospělých včetně seniorů se pravidelně účastní kurzů, které organizujeme.

Pro malé děti je branou k umění tzv. Syntetický obor. Je organizovaný pro děti čtyřleté a pětileté. Nabízí opravdu širokou škálu uměleckého poznání. Jde o hudebně-výtvarně-pohybovou aktivitu. Vše je organizované formou hry a přizpůsobené věkové hranici dětí. Již po roce jsme schopni rodičům sdělit, kam dítě nasměrovat. V případě, že dítě chce studovat na umělecké škole, vstupuje už vybaveno vědomostí o tom, co chce dělat. Nic nezkouší a jde si za svými schopnostmi a talentem.

Místo máme také pro studenty, kteří již opustili brány základních uměleckých škol a nechtějí studovat na konzervatořích. Přesto chtějí dále hrát, tančit, malovat, zpívat. Tyto děti mohou díky spolku pokračovat a těšit se z hudby, tance a dále svůj talent a schopnosti rozvíjet.

Kurzy u nás si ale užívají i dospělí. Každoročně probíhají kurzy v keramické dílně, točení na hrnčířském kruhu, smaltování, také podvečerní kurzy malby. Dokonce k nám chodí na individuální výuku senioři, učí se v dopoledních hodinách hrát na hudební nástroje, zpívat atd.

Spolek v posledních třech letech funguje za podpory města Blanska. Nebýt však nadšených pedagogů, kteří děti a svoji práci milují, nebyl by ani fungující spolek. Za to jim patří velké díky.

Všechny informace o probíhajících kurzech a kontakty jsou dostupné na našich webových stránkách www.art-tep.cz. Od 15. května se můžete přihlašovat na kurzy, které proběhnou ve školním roce 2018/2019.

Nakonec citát Jana Wericha:

„Umění je jako slunce, které se nikomu nevtírá.

Když zatáhnete záclony a zavřete okenice,

tak vám slunce do bytu neleze,

jenomže je to vaše chyba, pane,

že chcete žít potmě.“

Text: MgA. Petra Žerníčková

Foto: archiv P. Žerníčkové

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky