Listy regionů
11Čvc/180

Nemocnice Blansko získala finanční dar od Vodárenské akciové společnosti, a.s., pořídí nová lůžka pro pacienty

Nemocnice Blansko převzala v úterý 10. července 2018 finanční dar 150 000 korun od Vodárenské akciové společnosti, a.s.

Šek převzala z rukou předsedy představenstva společnosti Ing. Jiřího Krále za doprovodu místostarosty města Blanska Ing. Jiřího Crhy ředitelka Nemocnice Blansko MUDr. Vladimíra Danihelková, MBA. Tento finanční dar bude využit na nákup nových moderních lůžek pro pacienty blanenské nemocnice.

Za darovanou částku tak budou pořízeny cca 4 kusy elektricky polohovatelných lůžek, která nahradí stávající vysloužilé a již neopravitelné vybavení na standardních lůžkových oddělení a na oddělení následné péče v Nemocnici Blansko.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., si dává již několik let za cíl být společensky odpovědnou organizací. Proto svoje aktivity směřuje především do regionů, kde zásobuje obyvatele pitnou vodou a snaží se v těchto regionech pomáhat co nejvíce lidem.

Péče o nemocné by měla být jednou ze základních povinností každého z nás. Proto má své místo i v aktivitách VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. V předchozích letech jsme již například pomohli s nákupem sanitního vozu na Vysočině, pro Nemocnici v Novém městě na Moravě, spolupracujeme taktéž s transfůzní stanicí Nemocnice Znojmo a Fakultní nemocnicí v Brně, která je spádovou pro region Jižní Moravy,“ přiblížil předseda představenstva VAS Ing. Jindřich Král.

Pomoc zdravotnickým zařízením, ale také další podpora regionům, které se VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., již několik let věnuje, byla oceněna Národní cenou za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj. Jedna ze sedmi největších provozních vodárenských společností v republice je navíc zcela ojedinělá tím, že je ryze českou firmou, která veškerý zisk vrací zase zpět do obnovy vodárenské infrastruktury a peníze z vodného a stočného tak nekončí v zahraničí. Stará se o nepřetržité dodávky pitné vody více než 540 tisíců obyvatel v Jihomoravském kraji a Kraji Vysočina, provozuje témě 8 tisíc kilometrů vodovodní a kanalizační sítě. Zaměstnává více než 1 tisíc lidí.

MUDr. Vladimíra Danihelková, MBA                                 Bc. Kateřina Ostrá    

      ředitelka Nemocnice Blansko                                            tisková mluvčí

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky