Přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací bude přerušena dodávka elektrické energie: dne 07.08.2018 od 07:30 do 10:30 Obec Velké Opatovice

Vypnutá oblast:

 • vypnuté bude město Velké Opatovice mimo části ulice Nádražní – (od domu číslo
 • popisné 215 směr nádraží, přes d.č.106 Po Haikerův dvůr, d.č.p.104, včetně domu
 • č.p. 688 a 689), lokality Nový Mlýn – (dům číslo popisné 105 a 700) a odběrného
 • místa na parc. 2190/2 – (bývalá rozvodna)
 • Odběratelská trafostanice Velké Opatovice – Družstvo (Č. 301266)
 • Odběratelská trafostanice Velké Opatovice – BPE Družstvo (Č. 702549)
 • Odběratelská trafostanice Velké Opatovice – EZ (Č. 301265)
 • Odběratelská trafostanice Velké Opatovice – Elmart (č. 703602)
 • Odběratelská trafostanice Velké Opatovice – Vodárna (č. 301267)
 • Odběratelské trafostanice Velké Opatovice – Ustav (Č. 301268)
 • Odběratelské trafostanice Velké Opatovice – FVE Fini (Č.702266)
 • Odběratelské trafostanice Velké Opatovice – Koupaliště (Č. 700785)
 • Odběratelské trafostanice Velké Opatovice – Translignum (Č. 704090)
 • Odběratelské trafostanice Velké Opatovice – FVE YLS (Č. 701831)

Společnost EON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustaz~ovení * 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Zádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.

Upozornění: V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím. Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností EON Ceská republika, s.r.o.

Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte www.eon.cz, kde v části věnované distribuci najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny, nebo použijte přímo adresu http://portal.eon.czlcs/otg/.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *