Listy regionů
24Čvc/180

Vydání opatření obecné povahy při nedostatku vody

Odbor životního prostředí Městského úřadu Blansko, jako příslušný vodoprávní úřad, vydal s platností od 24. července 2018 do odvolání opatření obecné povahy, kterým se  zakazuje odběr vody z vodních toků v celém správním obvodu obce s rozšířenou působností Blansko, a to k účelům zalévání hřišť a trávníků, mytí aut, napouštění nádrží a bazénů.

Opatření obecné povahy bylo vydáno na základě zjištěných hydrologických poměrů na místních vodních tocích, na kterých dlouhodobě přetrvávají minimální průtoky. Stávající nepříznivý vývoj hydrologické situace má dle předpovědi počasí pro příští období nadále přetrvávat, a proto vodoprávní úřad přistoupil k tomuto mimořádnému opatření.

Bližší informace: Odbor životního prostředí MěÚ Blansko, tel. 516 775 333.

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky