Listy regionů
13Srp/180

Studánka Pod Novým hradem opět vydává vodu

V lesích severně od Brna začal být od 30. let minulého století budován tzv. Lesnický Slavín, který je tvořený především památníky a studánkami. Jednou z nich je studánka Pod Novým hradem, která vznikla hned ve druhé etapě v roce 1938.

Tato studánka sloužila svému účelu po celých 75 let zejména pro lidi, kteří kolem ní chodili z Adamova po turistické značce k poměrně zachovalému Novému hradu a mohli se u ní před stoupáním na vrchol kopce osvěžit. Po roce 2012 začal výtok vody slábnout, až skončil v pouhém kapání. Bylo to v době, kdy se pohyb lidí kolem ní ještě navýšil o cykloturisty, kteří se projížděli údolím řeky Svitavy po trase tzv. Jantarové stezky. Také začaly být v každém měsíci pořádány na nedalekém hradě přitažlivé jarmarky. Zájem o znovuzprovoznění studánky tedy byl mezi lidmi značný, možná realizace však narážela na chybějící peníze, bez nichž by se celková oprava nemohla uskutečnit.

Naštěstí byla studánka na jaře roku 2017 vybrána do 1. ročníku projektu Živé studánky, který byl zaměřen na renovaci studánek s největší podporou veřejnosti. Vyhlásil ho Český svaz ochránců přírody (ČSOP) za sponzorství společnosti PEPSICO CZ s.r.o., která dodává na trh českou balenou pramenitou vodu značky Toma. Počet více jak dvou tisíc obdržených hlasů stačil studánce Pod Novým hradem na čtvrté místo na republikové úrovni a druhé v Jihomoravském kraji. Výše projeveného zájmu vedla k příslibu sponzora alespoň částečného pokrytí potřebných výdajů. Protože ale oprava původně vítězné studánky Vrbovec, která se nachází poblíž městských částí Brna Kohoutovic a Bystrce, se v nejbližších měsících nedala uskutečnit, mohla renovace studánky Pod Novým hradem v plném rozsahu se začátkem jara začít.

Bylo provedeno vyhledání trasy přívodního potrubí a tím i dohledáno místo, kde se jímala voda vyvěrající z podzemí. Následně byla nalezena příčina, proč voda ze studánky nevytékala. Způsobilo to ucpání potrubí v místech asi 5 metrů vzdálených výtokovému otvoru ve studánce. Bahno se podařilo uvolnit adamovským hasičům tlakem vody, takže se nemuselo zasahovat do tělesa studánky. Jímka dostala nový filtr vody, který lze vyjímat a čistit, na studánce byla opravena římsa a bazének pod ní a na závěr kameníci vylepšili její vzhled výměnou desky a opravou nápisů, které jsou na ní uvedeny. Studánka opět ožila a může zase, doufejme opět několik desítek let, těšit její návštěvníky.

Již z minulosti bylo známo, že voda vytékající ze studánky vyhovuje požadavkům kladeným vyhláškou na vodu zdravotně nezávadnou. To doložily i dva laboratorní rozbory provedené v Brněnských vodárnách a kanalizacích po opravě studánky v měsících červnu a červenci. Také vydatnost vytékající vody, která činí zhruba 3 litry vody za minutu, je velice slušná.

Slavnostního otevření, které se uskutečnilo v závěru měsíce června, se zúčastnilo mnoho pracovníků ŚLP Křtiny v čele se zástupcem ředitele Ing. Čackým. Dále byli přítomni zástupkyně sponzora, pracovník ČSOP a asi třicítka převážně adamovských občanů v čele se starostou. Studánku zpřístupnil veřejnosti přestřižením pásky pan Ing. Jiří Truhlář, který je v současnosti největším znalcem Lesnického Slavína.

V debatě, která se rozběhla po otevření studánky, byla diskutována možnost vrátit do života některé další studánky v blízkém okolí, které v minulých letech přišly o vodu. Tým, který se dal dohromady při renovaci studánky Pod Novým hradem, je ochoten přiložit ruku k dílu bez nároku na odměnu, pokud se najdou peníze na financování výdajů spojených s odstraněním dosud netušených závad.

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky