Listy regionů
6Zář/180

Na jižní Moravu zavítal svatojánský pěvecký sbor

 Za poněkud zatažené oblohy se o čtvrté srpnové neděli vydal na cestu autobus se zpěváky ze Svitávky. Cílem jeho cesty byly Dolní Dunajovice. U kostela, který je zasvěcen sv. Jiljí a kterému právě tuto neděli celá farnost slaví výročí posvěcení, nás přivítal jeho duchovní správce P. Josef Kohoutek. V 9:30 začala mše svatá. Jejím hlavním celebrantem byl P. Kohoutek. V úvodu poutní mše přivítal vzácného hosta spolucelebranta P. Wolfganga Steimetze z Frankfurtu nad Mohanem. Tento kněz se narodil v Dolních Dunajovicích a již několik let na pouť a na Boží Tělo do Dolních Dunajovic z Německa přijíždí. Dále P. Kohoutek přivítal všechny přítomné věřící a zpěváky ze Svitávky. Na varhany sbor doprovázela Lenka Fojtová, sbor řídila jeho vedoucí Leontina Koryčánková. Sbor zpíval při jednotlivých částech mše Missa Brevis od Zdeňka Fibicha - Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei a Dona. Taktéž věřícím byla dána možnost - zazpívali si “Ejhle oltář Hospodinův září”. Na kůru zpěváci ještě uvedli Laudate Dominum od P. Šmolíka a Aleluja z Papežské mše v Brně-Tuřanech. Požehnáním všem přítomným a poděkováním pěveckému sboru za krásné zpěvy byla slavná poutní mše zakončena. Svatojánský sbor ještě jako přídavek na rozloučenou zazpíval píseň Tebe poem od Bortnianského.

A jelikož P. Kohoutek se stará o tři kostely, tak hned po skončení se sbor přesunul do městečka Pasohlávky, kde v 11 hodin sloužil další mši svatou se stejným programem i písněmi sboru jako v Dolních Dunajovicích. Tento kostel je zasvěcen sv. Anně. Nás zpěváky nejvíce zaujal nový, zcela zvláštní obětní stůl znázorňující studnici Živé vody a nově pojatá Křížová cesta. Po nádherně prožité neděli se všichni členové pěveckého sboru vraceli do svých domovů.

Miroslav Holík

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky